Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN

Kierownik projektu: Dr hab. Hanna Palska
Data rozpoczęcia: 17.12.2012
Data zakończenia: 16.12.2018

Celem przedsięwzięcia było stworzenie Archiwum Danych Jakościowych, pomyślanego jako repozytorium cyfrowe gromadzące dane jakościowe wytworzone w badaniach socjologicznych i antropologicznych w ostatnich kilkudziesięciu latach.

Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do istniejących kolekcji danych, ich inwentaryzacja i wstępny opis. Tak przygotowane dane z już zidentyfikowanych kolekcji będą poddane digitalizacji oraz zapisane w odpowiednich formatach. Uzyskane w ten sposób kopie cyfrowe będą następnie umieszczone na dwóch osobnych serwerach zarządzanych przez IFiS oraz DSH, co zapewni ich bezpieczne przechowanie w dwóch kopiach. Równolegle przeprowadzimy prace związane z przygotowaniem bazy danych na podstawie przyjętego modelu metadanych opisowych a także prace polegające na sukcesywnej dokumentacji poszczególnych kolekcji. W końcowej fazie projekt zakłada udostępnienie w Internecie katalogu gromadzącego informacje na temat opracowanych materiałów – a dla zarejestrowanych użytkowników, dostęp do źródłowych danych.

Oprócz prac stricte archiwizacyjnych, służących zabezpieczeniu i upowszechnianiu ważnego dorobku polskiej humanistyki i nauk społecznych o dużej wartości historycznej, celem projektu było zainicjowanie dyskusji na temat metodologii badań jakościowych, ich re-analizy i re-interpretacji. Chodziło wreszcie o kształtowanie takiej kultury jakościowych badań społecznych, w której opis, archiwizacja i udostępnienie zebranych danych staje się elementem dobrych praktyk – a z czasem metodologicznym i etycznym standardem.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey