Polski kartezjanizm – historia i perspektywy współczesne

Kierownik projektu: Dr Wojciech Starzyński
Data rozpoczęcia: 20.03.2013
Data zakończenia: 19.03.2016

Projekt badawczy „Polski kartezjanizm – historia i perspektywy współczesne” stawia sobie za główny cel wielowątkowe ożywienie studiów kartezjańskich w Polsce poprzez z jednej strony zaznaczenie w światowych badaniach wątków polskich i polskiego wkładu w tę dziedzinę czy myślową tradycję (pierwsza recepcja kartezjanizmu w Polsce, teologia socyniańska w XVII wieku, interpretacje myśli Kartezjusza dokonane przez K. Twardowskiego i L. Kołakowskiego), a z drugiej strony, poprzez podjęcie i aktywne włączenie się we współczesne badania kartezjańskie (w szczególności w ramach tematyki dotyczącej kartezjanizmu fenomenologicznego) we współpracy z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi na czele ze światowym centrum myśli kartezjańskiej, jakim jest Centre d’Etudes Cartésiennes (Université Paris IV Sorbonne), jak i Fonds Michel Henry (Université catholique de Louvain); poprzez aktywność naukową w regionie Europy Środkowej (we współpracy z najlepszymi naukowcami z Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier i Rumunii), a także poprzez promowanie polskich badań w dynamicznie rozwijającym się ośrodku studiów kartezjańskich (Brazylia).

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey