Informacje dotyczące bieżących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego publikowanie są na stronie BIP IFiS PAN

classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey