Włodzimierz ZegaInformacje

Imię i nazwisko

Włodzimierz Zega

Stopnie i tytuły naukowe

dr

Stanowisko

adiunkt

E-mail

wlodzimierz.zega@ifispan.edu.pl

Strona www

ifispan.pl/members/wzegaifispan-waw-pl

Pokój

114

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Obszary zainteresowań naukowych

Filozofia i teologia w Europie Środkowej w XV wieku; łacińskie rękopisy średniowieczne

 

Wykształcenie

1993 – magisterium z teologii, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
2001 – doktorat w zakresie filozofii średniowiecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Doświadczenie zawodowe

1996-1999 – wykładowca na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
1997/1998, 2002-2005 – wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie
od 1998 – współpraca z Oddziałem Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie przy opracowywaniu “Katalogu łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej”
od 1999 zatrudniony w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN
2004-2008 – wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Information

Short Profile

Main fields of research:

Mediaeval philosophy and theology in Central Europe; manuscript studies

Educational Background

1993 – master’s degree in theology at the Pontifical Academy of Theology in Kraków

2001 – PhD in history of mediaeval philosophy at the Jagiellonian University in Kraków

 

 

Work Experience

1996-1999 – lecturer,  Philological Faculty of the Jagiellonian University in Kraków

1997/1998, 2002-2005 – lecturer, College of Philosophy and Theology of the Dominican Fathers in Kraków

since 1998 – collaboration with Manuscript Department of the Jagiellonian Library in Kraków [“A Catalog of Mediaeval Latin Manuscripts of the Jagiellonian Library”]

since 1999- researcher in the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

2004-2008 – lecturer, History Faculty of the Jagiellonian University in Kraków

Bibliografia

Bibliografia

Wybrane publikacje / Selected bibliography

 

I. Książki, rozdziały w książkach, artykuły w czasopismach / Books, papers

1) W. Zega, Filozofia Boga w „Quaestiones Sententiarum” Mikołaja Bicepsa: krytyka prądów nominalistycznych na Uniwersytecie Praskim w latach osiemdziesiątych XIV wieku, Bydgoszcz-Warszawa 2002, s. 235.
2) Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum, qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, vol. 8, composuerunt M. Kowalczyk, A. Kozłowska, M. Markowski, L. Nowak, A. Sobańska, R. Tatarzyński, Z. Włodek, W. Zega, M. Zwiercan, Cracoviae 2004.
3) Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, vol. 9, composuerunt M. Kozłowska, M. Kowalczyk, M. Markowski, L. Nowak, A. Sobańska, R. Tatarzyński, Z. Włodek, W. Zega, M. Zwiercan, Cracoviae 2008.
4) D. Wójcik, W. Zega., Stanisława ze Skarbimierza kazanie uniwersyteckie „Nihil tuleritis in via”, „Przegląd Tomistyczny”, 14 (2008), s. 99–134 [przy współpracy uczestników proseminarium].
5) W. Zega, Traductions latines médiévales des oeuvres grecques dans le manuscrit 1292 de la Bibliothèque Jagellonne de Cracovie, „Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie”, 55 (2008), z. 1, s. 219–239.
6) W. Zega, Rękopisy średniowieczne z klasztoru augustianów eremitów na krakowskim Kazimierzu, [w:] Zakony mendykanckie w średniowiecznym Krakowie, Kraków 2008, Studia i źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, 4, s. 161–179.
7) D. Wójcik-Zega, W. Zega, Stanisława ze Skarbimierza mowa rekomendacyjna „Ecce odor filii mei” na licencjat Macieja z Koła, „Przegląd Tomistyczny”, 17 (2011), s. 201–234.
8) Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, vol. 10, composuerunt A. Kozłowska, L. Nowak, A. Sobańska, R. Tatarzyński, W. Zega, M. Zwiercan, Cracoviae 2012.
9) Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, vol. 11, composuerunt A. Kozłowska, L. Nowak, A. Sobańska, W. Świeboda, R. Tatarzyński, W. Zega, Cracoviae 2016.
10) D. Wójcik-Zega, W. Zega, Bartłomiej z Jasła i „czeska devotio moderna” w Krakowie. Kazanie „Hoc epulum comedas” na Wielki Czwartek, „Przegląd Tomistyczny”, 24 (2018), s. 135-191.
11) B. Janssens, P.-H. Poirier, W. Zega, The Opusculum de anima (CPG 1773 and 7717): An Unassuming Late Antique School Text with an Impressive Offspring, [w:] Editing Mediaeval Texts from a Different Angle: Slavonic and Multilingual Traditions, ed. L. Sels, J. Fuchsbauer, V. Tomelleri, I. De Vos, Leuven: Peeters Publishers, 2018, s. 177-198.
12) W. Zega, O badaniach katalogowych nad łacińskimi rękopisami średniowiecznymi. Na marginesie „Katalogu rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu”, „Przegląd Tomistyczny”, 25 (2019), s. 497-519.
13) W. Zega [współwykonawca/współautor bazy]: M. Baster, K. Ożóg, D. Wójcik-Zega, M. Zdanek, CAC. Corpus Academicum Cracoviense. Elektroniczna baza studentów i profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w okresie staropolskim 1364–1780, Kraków 2013-2020; https://cac.historia.uj.edu.pl/.

 

II. Przekłady z łaciny / Translations from Latin

1) Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z poganami, innowiercami i błądzącymi, t. 1-3, tłum. Z. Włodek, W. Zega, Poznań 2003, 2007, 2009, s. 608+478+395 [współtłumaczenie, opracowanie przypisów; redakcja naukowa, indeksy].
2) Tomasz z Akwinu, Kwestia o duszy, tłum. Z. Włodek, W. Zega, Kraków 1996, s. 278 [współtłumaczenie, opracowanie przypisów; redakcja naukowa, indeksy].

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey