Piotr LichaczInformacje

Imię i nazwisko

Piotr Lichacz

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

E-mail

piotr.lichacz@ifispan.edu.pl

Pokój

114

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Obszary zainteresowań naukowych

etyka, filozofia religii, epistemologia, metafizyka

Skrócony biogram

Dr hab. Piotr Lichacz, prof. IFiS PAN (ur. 1976) zajmuje się myślą św. Tomasza z Akwinu, przede wszystkim jej współczesnymi interpretacjami. Interesuje się etyką (w szczególności wpływem nauk przyrodniczych na teorie moralne, jak też zjawiskiem wad moralnych), epistemologią (wady epistemiczne, samooszukiwanie się, uprzedzenia), filozofią religii, metafizyką i teologią. Tato dwójki dzieci.

https://pan-pl.academia.edu/PLichacz

Wykształcenie

2019 – habilitacja, IFiS PAN

2008 – doktorat, Uniwersytet Fryburski, Szwajcaria

2003 – licencjat, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków

2002 – magisterium, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne OO. Dominikanów w Krakowie

Doświadczenie zawodowe

– 2019 – profesor IFiS PAN w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

– 2013-2019 – adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej IFiS PAN

– 2012-2013 – pracownik badawczo-techniczny w Zakładzie Historii Filozofii Średniowiecznej IFiS PAN

– 2011 semestr wiosenny – wykładowca (chargé de cours) i administrator francuskojęzycznej katedry teologii moralnej szczegółowej i etyki społecznej Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii

– 2010 semestr wiosenny – wykładowca (visiting professor) w angielskojęzycznej sekcji „Angelicum” (Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino) w Rzymie

– 2009 – semestr jesienny – wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie

– 2007-2010 – członek Instytutu Tomistycznego w Warszawie

 

P U B L I K A C J E

[większość dostępna: https://pan-pl.academia.edu/PLichacz]

a) książki:

Neuroetyka a Tomasz z Akwinu: O użyteczności myśli średniowiecznej we współczesnych debatach etycznych, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2018, 374 s.

– Dominicains and the Challenge of Thomism, (Biblioteka Instytutu Tomistycznego – Teksty i Studia, 4), Warszawa: Instytut Tomistyczny, 2012, 346 s. [wstęp i redakcja z Michałem Paluchem].

– Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o mocy Boga, t. 5, Kęty–Warszawa: Wydawnictwo Marek Derewiecki–Instytut Tomistyczny, 2011, 495 s. [wstępy, tłumaczenie i redakcja z Michałem Paluchem i Włodkiem Zegą].

– Did Aquinas Justify the Transition from ‘Is’ to ‘Ought’? (Biblioteka Instytutu Tomistycznego – Teksty i Studia, 1) Warszawa: Instytut Tomistyczny, 2010, 332 s. [poprawiona i skrócona wersja doktoratu – w języku angielskim].

– Tomasz z Akwinu, O poznaniu Boga (Sancti Thomae Aquino Super Boetium De Trinitate), Kraków: Wydawnictwo M, 2005, 334 s. [wstęp, tłumaczenie i redakcja z Mikołajem Olszewskim i Mateuszem Przanowskim].

.

b) artykuły:

Tricky Intuitions, „Roczniki Filozoficzne” 70 (2022): 249-258.

Epistemic Simplicity – A Virtue or a Vice? „Metaphilosophy” 52 (2021): 200–219.

O istnieniu porządku moralnego, „Przegląd Tomistyczny”, 26 (2020): 215–242.

Dylematy komunikacyjne, „Edukacja Filozoficzna” 69 (2020): 73–84.

– Debating Biomedical Enhancement: Problems with Virtue Ethics, „Angelicum” 95 (2018): 37–55.

Porządek miłości a wymóg bezstronności, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 15 [50] (2017): 177–195.

Virtue Ethics in Search of a Decent Naturalism, „Przegląd Tomistyczny” XXII (2016): 413–431.

– „Historia filozofii” jako narzędzie marginalizacji, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 14 [49] (2016): 151–165.

– Obserwacja zwierząt a teorie moralne – przyczynek tomistyczny, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 13 [48] (2015): 151–173.

Neuroethics and the History of Moral Thought, „Studies in Global Ethics and Global Education” 4 (2015): 34–43.

On the Ontological Status of Moral Vice, w: Mirosław Szatkowski (red.), Analytically Oriented Thomism, Neunkirchen-Seelscheid: Editiones Scholasticae, 2016, s. 305–320.

O łączeniu myśli feministycznej z tomistyczną, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 12[47] (2014): 139–151.

L’injustice épistémique: entre témoignage et manipulation mentale, „Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie” 59 (2012): 249–265 [w języku francuskim].

Pourquoi promettre?, „Nova et Vetera” 86 (2011): 447–461 [w języku francuskim].

Czy prawda w teologii moralnej jest hipotetyczna?, w: Tomasz Gałuszka (red.), Dominikanie o prawdzie. Studia interdyscyplinarne, Poznań: W drodze, 2010, s. 61–75.

Czy stworzenie wyklucza ewolucję?, w: Bogusław Kochaniewicz (red.), Teologia św. Tomasza z Akwinu dzisiaj, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010, s. 71–94.

Czy ‘organ moralny’ Marca Hausera jest plagiatem z Akwinaty?, „Przegląd Tomistyczny” T. XV (2009): 377–396.

Je suis libre! Życie i twóczość o. Servais-Théodore’a Pinckaersa OP (1925–2008), „Przegląd Tomistyczny” T. XIV (2008): 407–421.

Metafizyka w teologii świętego Tomasza z Akwinu, w: Robert J. Woźniak (red.), Metafizyka i teologia. Debata u podstaw, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2008, s. 163–186.

.

Recenzje i noty:

– Termin ‘natura’ w pismach św. Tomasza z Akwinu, w: Święty Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o mocy Boga, t. 3, Kęty–Warszawa: Wydawnictwo Marek Derewiecki–Instytut Tomistyczny, 2010, s. 595–599.

– Streszczenie pracy doktorskiej: Did St. Thomas Aquinas Justify the Transition from ‘Is’ to ‘Ought’? (Czy św. Tomasz z Akwinu uzasadnił przejście od opisu do stwierdzenia powinności?), „Przegląd Tomistyczny” T. XIV (2008): 437–442.

– Recenzja książki: Benedict M. Ashley, Żyć prawdą w miłości: Biblijne wprowadzenie do teologii moralnej, tłum. M. Wójcik, Poznań: W drodze, 2008, 659 s., „Przegląd Tomistyczny” T. XIV (2008): 443–446.

– Recenzja książki: Matthew Levering, Biblical Natural Law: A Theocentric and Teleological Approach, Oxford University Press, 2008, 288 s., „Przegląd Tomistyczny” T. XIV (2008): 447–451.

.

Tłumaczenie:

– Eleonore Stump, Akwinata, Poznań–Warszawa: Wydawnictwo W drodze–Instytut Tomistyczny, 2021, 848 s.

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

– 2008-2010 – sekretarz redakcji “Przeglądu Tomistycznego” (czasopismo Instytutu Tomistycznego)
– 2000–2001 – redaktor naczelny “Teofila” (czasopismo studentów i wykładowców Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie: od 1998 do 2000 członek redakcji; redaktor prowadzący numeru 10, współprowadzący numeru 12, 16 i 18)

Realizowane projekty badawcze

– wykonawca grantu ‘Opus’ Narodowego Centrum Nauki pt.: „Neuroetyka a Tomasz z Akwinu. O użyteczności filozofii średniowiecznej we współczesnych debatach etycznych” (2013-2016)
– współwykonawca grantu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji pt.: “Badania nad kwestiami dyskutowanymi ‘De potentia’ św. Tomasza z Akwinu (2006-2010)

Stypendia naukowe

2006-2007 – USA, Washington, D.C., roczne stypendium na pisanie pracy doktorskiej
2003–2006 – Szwajcaria, Fryburg, trzyletnie stypendium na studia doktoranckie na Uniwersytecie Fryburskim.

Nagrody i wyróżnienia

02/2009 – „St. Thomas Aquinas Dissertation Prize, 2009” – nagroda przyznawana przez Aquinas Center for Theological Renewal at Ave Maria University, Naples, FL, USA, za najlepszy w danym roku doktorat z myśli Tomasza z Akwinu.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey