Piotr LichaczInformacje

Imię i nazwisko

Piotr Lichacz

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. nadzw. IFiS PAN

E-mail

piotr.lichacz@ifispan.edu.pl

Pokój

114

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Obszary zainteresowań naukowych

etyka, filozofia przyrody, filozofia religii, epistemologia, metafizyka

Skrócony biogram

Dr hab. Piotr Lichacz, prof. IFiS PAN (ur. 1976) zajmuje się myślą św. Tomasza z Akwinu, przede wszystkim jej współczesnymi interpretacjami. Interesuje się etyką (w szczególności wpływem nauk przyrodniczych na teorie moralne, jak też zjawiskiem wad moralnych), filozofią przyrody, epistemologią (wady epistemiczne, samooszukiwanie się, uprzedzenia), filozofią religii, metafizyką i teologią. Tato dwójki dzieci.

Wykształcenie

2019 – habilitacja, IFiS PAN

2008 – doktorat, Uniwersytet Fryburski, Szwajcaria

2003 – licencjat, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków

2002 – magisterium, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne OO. Dominikanów w Krakowie

Doświadczenie zawodowe

– 2019 – profesor IFiS PAN w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

– 2013-2019 – adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej IFiS PAN

– 2012-2013 – pracownik badawczo-techniczny w Zakładzie Historii Filozofii Średniowiecznej IFiS PAN

– 2011 semestr wiosenny – wykładowca (chargé de cours) i administrator francuskojęzycznej katedry teologii moralnej szczegółowej i etyki społecznej Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii

– 2010 semestr wiosenny – wykładowca (visiting professor) w angielskojęzycznej sekcji „Angelicum” (Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino) w Rzymie

– 2009 – semestr jesienny – wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie

– 2007-2010 – członek Instytutu Tomistycznego w Warszawie

 

P U B L I K A C J E

a) książki:

Neuroetyka a Tomasz z Akwinu: O użyteczności myśli średniowiecznej we współczesnych debatach etycznych, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2018, 374 s.

– Dominicains and the Challenge of Thomism, (Biblioteka Instytutu Tomistycznego – Teksty i Studia, 4), Warszawa: Instytut Tomistyczny, 2012, 346 s. [wstęp i redakcja z Michałem Paluchem].

– Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o mocy Boga, t. 5, Kęty–Warszawa: Wydawnictwo Marek Derewiecki–Instytut Tomistyczny, 2011, 495 s. [wstępy, tłumaczenie i redakcja z Michałem Paluchem i Włodkiem Zegą].

– Did Aquinas Justify the Transition from ‘Is’ to ‘Ought’? (Biblioteka Instytutu Tomistycznego – Teksty i Studia, 1) Warszawa: Instytut Tomistyczny, 2010, 332 s. [poprawiona i skrócona wersja doktoratu – w języku angielskim].

– Tomasz z Akwinu, O poznaniu Boga (Sancti Thomae Aquino Super Boetium De Trinitate), Kraków: Wydawnictwo M, 2005, 334 s. [wstęp, tłumaczenie i redakcja z Mikołajem Olszewskim i Mateuszem Przanowskim].

.

b) artykuły:

Epistemic Simplicity – A Virtue or a Vice? „Metaphilosophy” 52 (2021): 200–219.

O istnieniu porządku moralnego, „Przegląd Tomistyczny”, 26 (2020): 215–242.

Dylematy komunikacyjne, „Edukacja Filozoficzna” 69 (2020): 73–84.

– Debating Biomedical Enhancement: Problems with Virtue Ethics, „Angelicum” 95 (2018): 37–55.

Porządek miłości a wymóg bezstronności, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 15 [50] (2017): 177–195.

Virtue Ethics in Search of a Decent Naturalism, „Przegląd Tomistyczny” XXII (2016): 413–431.

– „Historia filozofii” jako narzędzie marginalizacji, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 14 [49] (2016): 151–165.

– Obserwacja zwierząt a teorie moralne – przyczynek tomistyczny, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 13 [48] (2015): 151–173.

Neuroethics and the History of Moral Thought, „Studies in Global Ethics and Global Education” 4 (2015): 34–43.

On the Ontological Status of Moral Vice, w: Mirosław Szatkowski (red.), Analytically Oriented Thomism, Neunkirchen-Seelscheid: Editiones Scholasticae, 2016, s. 305–320.

O łączeniu myśli feministycznej z tomistyczną, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 12[47] (2014): 139–151.

L’injustice épistémique: entre témoignage et manipulation mentale, „Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie” 59 (2012): 249–265 [w języku francuskim].

Pourquoi promettre?, „Nova et Vetera” 86 (2011): 447–461 [w języku francuskim].

Czy prawda w teologii moralnej jest hipotetyczna?, w: Tomasz Gałuszka (red.), Dominikanie o prawdzie. Studia interdyscyplinarne, Poznań: W drodze, 2010, s. 61–75.

Czy stworzenie wyklucza ewolucję?, w: Bogusław Kochaniewicz (red.), Teologia św. Tomasza z Akwinu dzisiaj, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010, s. 71–94.

Czy ‘organ moralny’ Marca Hausera jest plagiatem z Akwinaty?, „Przegląd Tomistyczny” T. XV (2009): 377–396.

Je suis libre! Życie i twóczość o. Servais-Théodore’a Pinckaersa OP (1925–2008), „Przegląd Tomistyczny” T. XIV (2008): 407–421.

Metafizyka w teologii świętego Tomasza z Akwinu, w: Robert J. Woźniak (red.), Metafizyka i teologia. Debata u podstaw, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2008, s. 163–186.

.

Recenzje i noty:

– Termin ‘natura’ w pismach św. Tomasza z Akwinu, w: Święty Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o mocy Boga, t. 3, Kęty–Warszawa: Wydawnictwo Marek Derewiecki–Instytut Tomistyczny, 2010, s. 595–599.

– Streszczenie pracy doktorskiej: Did St. Thomas Aquinas Justify the Transition from ‘Is’ to ‘Ought’? (Czy św. Tomasz z Akwinu uzasadnił przejście od opisu do stwierdzenia powinności?), „Przegląd Tomistyczny” T. XIV (2008): 437–442.

– Recenzja książki: Benedict M. Ashley, Żyć prawdą w miłości: Biblijne wprowadzenie do teologii moralnej, tłum. M. Wójcik, Poznań: W drodze, 2008, 659 s., „Przegląd Tomistyczny” T. XIV (2008): 443–446.

– Recenzja książki: Matthew Levering, Biblical Natural Law: A Theocentric and Teleological Approach, Oxford University Press, 2008, 288 s., „Przegląd Tomistyczny” T. XIV (2008): 447–451.

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

– 2014 do teraz – członek redakcji “Studiów Antycznych i Mediewistycznych”
– 2008-2010 – sekretarz redakcji “Przeglądu Tomistycznego” (czasopismo Instytutu Tomistycznego)
– 2000–2001 – redaktor naczelny “Teofila” (czasopismo studentów i wykładowców Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie: od 1998 do 2000 członek redakcji; redaktor prowadzący numeru 10, współprowadzący numeru 12, 16 i 18)

Realizowane projekty badawcze

– wykonawca grantu ‘Opus’ Narodowego Centrum Nauki pt.: „Neuroetyka a Tomasz z Akwinu. O użyteczności filozofii średniowiecznej we współczesnych debatach etycznych” (2013-2016)
– współwykonawca grantu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji pt.: “Badania nad kwestiami dyskutowanymi ‘De potentia’ św. Tomasza z Akwinu (2006-2010)

Stypendia naukowe

2006-2007 – USA, Washington, D.C., roczne stypendium na pisanie pracy doktorskiej
2003–2006 – Szwajcaria, Fryburg, trzyletnie stypendium na studia doktoranckie na Uniwersytecie Fryburskim.

Nagrody i wyróżnienia

11/2010 – na podstawie dorobku, lekcji próbnej i egzaminu przed komisją – wygrany konkurs na objęcie katedry teologii moralnej szczegółowej i etyki społecznej we francuskojęzycznej sekcji Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii.
02/2009 – „St. Thomas Aquinas Dissertation Prize, 2009” – nagroda przyznawana przez Aquinas Center for Theological Renewal at Ave Maria University, Naples, FL, USA, za najlepszy w danym roku doktorat z myśli Tomasza z Akwinu.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey