Mikołaj OlszewskiInformacje

Imię i nazwisko

Mikołaj Olszewski

Stopnie i tytuły naukowe

prof. dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

E-mail

molszews@ifispan.edu.pl

Pokój

114

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Obszary zainteresowań naukowych

1. Historia myśli średniowiecznej.

2. Edytorstwo tekstów średniowiecznych.

3. Przekłady z łaciny.

Wykształcenie

1987-1992 – studia filozoficzne w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego,

1990-1997 – studia etnologiczne w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego,

1991 – magisterium z filozofii na podstawie pracy Hermeneutyka Orygenesa (promotor prof. dr hab. Andrzej Kasia),

1996 – doktorat z filozofii na podstawie rozprawy Stanowisko Idziego Rzymianina w sporze o jedność intelektu ludzkiego. Studium nad De plurificatione intellectus possibilis. Edycja tekstu (promotor prof. dr hab. Władysław Seńko),

1997 – magisterium z etnologii na podstawie pracy Świat zabobonów w średniowieczu (promotor prof. dr hab. Anna Zadrożyńska),

2003 – habilitacja na podstawie książki O praktycznej bądź teoretycznej naturze teologii. Metateologia scholastyczna 1200-1350,

2012 – tytuł profesora.

Doświadczenie zawodowe

Od listopada 1992 roku zatrudniony w IFiS PAN w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej.

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

Redaktor naczelny serii Ad Fontes, wydawanej przez Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Współredaktor Biblioteki Renesansowej, wydawanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Realizowane projekty badawcze

 

1994-1996 – kierownik projektu badawczego pt. “Badania nad Traktatem o Bogu Tomasza z Akwinu” finansowanego przez KBN (Nr 0899/P1/94/06).

1997-1999 – kierownik projektu badawczego „Wykłady S. Swieżawskiego z historii filozofii” finansowanego przez KBN (Nr 711/H01/97/12).

1992-1997 – wykonawca w projekcie “700 lat myśli polskiej. Polskie oświecenie”  finansowanym przez KBN (kier. prof. dr hab. Marian Skrzypek).

1996-1999 – wykonawca w projekcie “Antologia tekstów z historii filozofii średniowiecznej” finansowanym przez KBN (kier. prof. dr hab. Małgorzata Frankowska-Terlecka).

1998-2000 – wykonawca w projekcie „Edycja dzieł Idziego z Orleanu” finansowanym przez KBN (kier. prof. dr hab. Zdzisław Kuksewicz).

2003-2006 – wykonawca w projekcie „Edycja dzieł Idziego z Orleanu, cz. II” finansowanym przez KBN (kier. prof. dr hab. Zdzisław Kuksewicz).

2004-2006 – kierownik projektu badawczego „Spór o istotę teologii w pierwszej szkole tomistycznej” finansowanego przez KBN (Nr 1 HO1A 009 27).

2007-2010 – wykonawca w projekcie badawczym finansowanym przez MNiSW „Kwestie o mocy Bożej Tomasza z Akwinu (kier. dr Michał Paluch).

2009-2011 – kierownik projektu badawczego finansowanego przez MNiSW „Edycja krytyczna kwestii Bonawentury De productione rerum, De anima, De imagine” (Nr 1 HO1A ).

2012-2017 – kierownik projektu badawczego finansowanego przez NPRH „Corpus Philosophorum Polonorum” (0019/FNiTP/H11/80/2011).

2016-2019 – kierownik projektu badawczego finansowanego przez NCN „Narodziny tomizmu. Edycja i studium Lectura Thomasina Wilhelma z Godino” (2015/19/B/HS1/03298).

2021-2023 – wykonawca w projekcie badawczym NdS Opera omnia Tomasza z Akwinu i ich wartość dla współczesnej humanistyki (NdS/529 117/2021/2021)

Stypendia naukowe

1995 – 43ème Session d’été organisée par Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale, Poitiers, 1.09.-23.09.

2000 – fellowship in Villa i Tatti – American Center for Renaissance Studies, Mellon Foundation, 1.03.2000-1.06.

2001 –  DAAD, Tübingen Universität, 1.07.2001-01.08.

2003 –  Foundation for Polish Science (Program  Kwerenda) Troyes – Bordeaux, 20.06.2003-20.08.

2005 – Lanckoroński Foundation, Rome 20.08-20.09.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey