ESS, Runda 6: Polska a Europa. Kontynuacje i zmiany

15 stycznia 2014 r. odbyła się szósta, międzynarodowa konferencja,poświęcona prezentacji wyników projektu Europejski Sondaż Społeczny (ESS).Jej organizatorem był Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Najnowsze wyniki badania ESS w Polsce (2012) zaprezentowano na tle innych krajów oraz w perspektywie podłużnej.

Konferencja składała się z dwóch części. W części pierwszej, poświęconej prezentacji wyników substantywnych, wygłoszono następujące referaty:

  1. Instytucje a kapitały społeczne i aspołeczne w Polsce (prof. A. Rychard, IFiS PAN),
  2. Modele demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej: wymiar normatywny i rzeczywistość (prof. R. Markowski, ISP PAN/SWPS),
  3. Subiektywny dobrobyt osobisty i społeczny w Polsce i w krajach europejskich (prof. T. Panek, SGH),
  4. Empiryczny test hipotezy o de-konsolidacji systemu politycznego w Europie (prof. H. Domański, IFiS PAN i mgr T. Żółtak, IBE),
  5. Zaufanie do instytucji publicznych: Makrostrukturalne wyjaśnienia zmian w okresie 2002-2012 (prof. K. M. Słomczyński, Ohio State University/IFiS PAN i prof. Z. Sawiński, IBE/IFiS PAN)

oraz stanowiący komentarz metodologiczny do analiz substantywnych ESS, referat
Some reflection on measurement and theoretical validity in comparative research
with cross-country or/and over time survey data (prof. J. Billiet, Katholieke Univesiteit
Leuven). Ponieważ część ta była adresowana do szerokiego kręgu odbiorców,
referaty, poza ostatnim, wygłoszone zostały w jęz. polskim (z tłumaczeniem
symultanicznym).

Druga część konferencji dotyczyła zagadnień metodologicznych. Materiałami
wykorzystanymi w referatach były dane ESS. Wygłoszono następujące referaty:
Satisfaction with Democracy:

  1. How respondents understand the question (prof. M. Braun i dr D. Behr, GESIS–Leibniz Institute for the Social Sciences, Mannheim),
  2. Use of paradata in non-response bias adjustment: a case study on reluctant respondent sample and fieldwork implication (dr Hideko Matsuo, Katholieke Univesiteit Leuven),
  3. Cooking the ESS: Slovak recipe from 10 years perspective (dr Denisa Fedáková, dr Michal Kentoš, prof. Jozef Výrost, Slovenska Akademia Vied)
  4. Is it worth reducing nonresponse rate by multiplied contact attempts? (prof. P. B. Sztabiński, IFiS PAN i prof. F. Sztabiński, IFiS PAN).

W konferencji wzięło udział 157 uczestników, reprezentujących, zgodnie z założeniami projektu ESS, różnorodne środowiska. Większość spośród nich stanowili przedstawiciele środowisk naukowych z całego kraju, ale liczną grupę
stanowi także pracownicy instytutów badania opinii i rynku. Wśród uczestników konferencji byli także posłowie, przedstawiciele MNiSW oraz innych instytucji (m. in. GUS, NBP, Naczelnej Izby Lekarskiej).

Na stronie ESS znajduje się także „przeglądarka” wyników (softReport) oraz rozkłady odpowiedzi w Polsce ze wszystkich zrealizowanych dotąd rund ESS (2002 – 2012).

Dane ESS ze wszystkich rund ESS (2002-2012) dostępne są na stronie
www.europeansocialsurvey.org

Przygotowali: Prof. P. B. Sztabiński i Prof. F. Sztabiński
Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey