Projekt badania demonstracji w Polsce

Demonstracje, protesty i nieformalne zaangażowanie polityczne są coraz częstsze zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Mimo rosnącego znaczenia takich form partycypacji obywatelskiej, nadal niewiele wiadomo o ich dynamice i wpływie na funkcjonowanie demokracji przedstawicielskiej. Kto wychodzi na ulice, aby wyrazić swoje poparcie lub niezadowolenie z decyzji politycznych? W jaki sposób organizują się obywatele i obywatelki Polski? W jakich sytuacjach ruchom społecznym udaje się osiągać cele? Jakie znaczenie dla protestów mają media społecznościowe? Jaki wpływ na decyzje polityków mają demonstracje uliczne?

Aby lepiej zrozumieć mechanizmy stojące za mobilizacją uliczną, we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk realizowany jest projekt badawczy, którego ma na celu regularne i systemowe ankietowanie demonstrantów w Polsce. Projektem objęte są wszystkie protesty, niezależnie od ich politycznego kontekstu. Badania, zgodnie z metodologią stosowaną w wielu krajach, polegają na przeprowadzeniu krótkich wywiadów podczas protestów oraz rozdaniu ankiet do wypełnienia po wydarzeniu. Respondentki i respondenci dobierani są losowo, co pozwala uzyskać reprezentatywność próby.

Kierownikiem projektu jest dr Piotr Kocyba (piotr.kocyba@gmail.com), który bada demonstracje od 2015 roku.

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey