Społeczne skutki pandemii

Zespół Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją IFiS PAN realizuje w ramach zlecenia nr 16 projekt badawczy zatytułowany „Społeczne skutki pandemii”, poświęcony przemianom stylów życia podczas pandemii COVID-19 w Polsce.

Zespół badawczy tworzą: dr hab. Hanna Bojar (kierownik), dr Piotr Binder, dr Marta Karkowska. 

Obecnie trwa faza badania terenowego, tj. realizacja 90 indywidualnych wywiadów pogłębionych, głównie w trybie wideo przy wsparciu platform Zoom, Skype, Facebook Messenger oraz WhatsApp.  Badanie ma charakter panelowy: wywiady prowadzone są rozmówcami, z którymi przeprowadzono rozmowy wiosną 2020 roku, czyli na początku pandemii. 

14 października 2022 odbyła się konferencja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego pt. „SPOŁECZNE DOŚWIADCZENIE PANDEMII W PERSPEKTYWIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH”.

Informacja o rezultatach badania – publikacje

  1. Piotr Binder, Hanna Bojar, Marta Karkowska, Społeczne skutki pandemii w perspektywie stylów życia, Cyklicznik 2/2021, s.5-9. https://ifispan.pl/wp-content/uploads/2021/12/cyklicznik-nr-2_2021.pdf
  2. Marta Karkowska, Mikrospołeczne podstawy (nie)skuteczności prawa. Reakcje na pandemiczne zakazy, nakazy i zalecenia w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, „ZMIANA SPOŁECZNA, PANDEMIA, KRYZYS. Konteksty empiryczne i teoretyczne, red. Katarzyny Andrejuk, Izabeli Grabowskiej, Marty Olcoń-Kubickiej, Iwony Taranowicz, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2021, s.313-336. https://ifispan.pl/wp-content/uploads/2021/08/Zmiana_spoleczna_pandemia_kryzys_red.Andrejuk_i_in..pdf
  3. Marta Karkowska, Między literą prawa a praktyką. Reakcje na odgórne regulacje związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 w latach 2020 i 2021, Studia BAS, 1 (69)2022, s. 9-27, DOI: https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2022.02 ; https://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/D5C4F28376C67D5BC125882F004541B5/$file/Karkowska.pdf
  4. Binder, P. 2021. The Social Experiment of Remote Work Forced by the Pandemic from a Qualitative Research Perspective, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 65, nr 1, s. 65–86. DOI: 10.35757/KiS.2021.65.1.2. http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/kis/article/view/1530/1252
  5. Binder, P. 2022. Praca zdalna w czasie pandemii i jej implikacje dla rodzin z dziećmi – badanie jakościowe, “Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. XVIII, nr. 1, s. 82-110. DOI: 10.18778/1733-8069.18.1.05. http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume57/PSJ_18_1_Binder.pdf
  6. Binder, P. (2022). Wywiady online w badaniach jakościowych okresu pandemii: inkluzywny potencjał, zagrożenie wykluczeniem i jakość gromadzonych danych. Kultura i Edukacja, 137(3), 38–62. https://doi.org/10.15804/kie.2022.03.04; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/kie/137/kie13703.pdf
  7. Binder, P. (2023). Od incydentów do pracy zdalnej. Przedpandemiczne doświadczenia pracujących z domu w czasie lockdownu. In P. Bunio-Mroczek & A. Kacprzak (red.), Badania problemów społecznych w (przed)pandemicznej rzeczywistości (w druku). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  8. Marta Karkowska, Życie w czasie pandemii Covid-19. Przeobrażenia kontaktów i relacji między ludźmi, w: P. Bunio-Mroczek & A. Kacprzak (red.), “Badania problemów społecznych w (przed)pandemicznej rzeczywistości”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (w druku).

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey