Społeczne skutki pandemii

Zespół Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją IFiS PAN realizuje w ramach zlecenia nr 16 projekt badawczy zatytułowany „Społeczne skutki pandemii”, poświęcony przemianom stylów życia podczas pandemii COVID-19 w Polsce.

Zespół badawczy tworzą: dr hab. Hanna Bojar (koordynator), dr Piotr Binder, dr Marta Karkowska,  dr Kinga Zawadzka oraz dr hab. Dariusz Wojakowski z AGH. 

Obecnie trwa faza badania terenowego, tj. realizacja 90 indywidualnych wywiadów pogłębionych, głównie w trybie wideo przy wsparciu platform Zoom, Skype, Facebook Messenger oraz WhatsApp.  Badanie ma charakter panelowy: wywiady prowadzone są rozmówcami, z którymi przeprowadzono rozmowy wiosną 2020 roku, czyli na początku pandemii. 

Realizacja badania rozpoczęła się w kwietniu 2021, a pierwsze wyniki zostaną przedstawione we wrześniu 2021.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey