ESS

Materiały po konferencji: „Polska na tle Europy: kontynuacje i zmiany”

9 marca 2016 r. w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN odbyła się międzynarodowa konferencja, zatytułowana „Polska na tle Europy. Kontynuacje i zmiany”. Była ona poświęcona prezentacji wyników 7. edycji projektu „Europejski Sondaż Społeczny” (ESS) na tle wyników wcześniejszych edycji.

Podczas pierwszej sesji wygłoszone zostały trzy referaty:

  • „Wybór małżonka a stratyfikacja społeczna 2002-2014” przygotowany przez prof. Henryka Domańskiego, dr Artura Pokropka i dr Dariusza Przybysza (IFiS PAN,; link: H_Domanski et al_ESS7_dissconf
  • „Bezsenność w Europie” przygotowany przez prof. Antoninę Ostrowską i mgr Teresę Żmijewską-Jędrzejczyk (IFiS PAN), link: A_Ostrowska_T_Ż-J_ESS7_dissconf
  • „Postrzeganie zjawiska wielokulturowości przez mieszkańców krajów mono etnicznych oraz etnicznie heterogenicznych – podobne czy odmienne?” przygotowany przez dr Katarzynę Andrejuk (IFiS PAN), link: K_Andrejuk_ESS7_dissconf

Druga sesja stanowiła kontynuację problematyki stosunku do imigrantów. Wygłoszone zostały trzy referaty:

  • “The immigration module in the 7th round of the European Social Survey: Research promises and possibilities” przygotowany przez prof. Eldada Davidov (University of Zurich), link: E_Davidov_ESS7_dissconf
  • “Changing attitudes toward immigration in Europe 2002–2012: A dynamic group conflict theory approach applied to data of the European Social Survey (ESS) przygotowany przez prof. Jaaka Billiet, dr Barta Meuleman (Katholieke Univesiteit Leuven) i prof. Eldada Davidov (University of Zurich), link: J_Billiet et al_ESS7_dissconf
  • “The Political Voice of Xenophobes and the Ethno-discriminated in Europe” przygotowany przez dr Irinę Tomescu-Dubrow i prof. Kazimierza M. Słomczyńskiego (Ohio State University/IFiS PAN), link: I_Tomescu_K_Slomczynski_ESS7_dissconf

Sesję tę zakończył referat prof. Andrzeja Rycharda (IFiS PAN) zatytułowany: „Komu potrzebne jest zaufanie?”, link do nagrania: A_Rychard_ESS7_dissconf

Podczas ostatniej sesji poświęconej metodologicznym zagadnieniom badań surveyowych zostały przedstawione dwa referaty:

  • “Better data, better lives. Quality, comparability, continuity and change in the European Social Survey” przygotowany przez dr Ineke Stoop (The Netherlands Institute for Social Research), link: I_Stoop_ESS7_dissconf (1)
  • “Does Mixed Mode Data Collection Improve the Achieved Sample? A Comparison of the ESS PAPI Survey and a Mixed Mode Experiment” przygotowany przez prof. Pawła B. Sztabińskiego i prof. Franciszka Sztabińskiego (IFiS PAN), link: PBS_FS_Sztabinski_ESS7_dissconf

W konferencji wzięło udział 139 osób: pracowników naukowych, studentów, pracowników instytutów badania opinii i rynku, przedstawicieli administracji państwowej, organizacji pozarządowych i dziennikarzy.

Print Friendly, PDF & Email
enclosure:
https://ifispan.pl/wp-content/uploads/2016/03/20160309ARychard.mp3 0 audio/mpeg

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey