ESS

Rozpoczęcie realizacji 9. edycji „Europejskiego Sondażu Społecznego”

22 października 2018 rozpoczynamy fazę terenową 9. edycji „Europejskiego Sondażu Społecznego” (ESS). Środki na realizację 9. i 10. edycji projektu w Polsce przyznał Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja DIR/WK/2017/10).
Badanie będzie prowadzone w terenie przez Konsorcjum firm Realizacja sp. z o.o. i Kantar Polska S.A przy współpracy Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych IFiS PAN.
Wyniki obecnej edycji ESS dostępne będą w końcu maja 2019. Bierze w niej udział 28 krajów.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey