ESS

Europejski Sondaż Społeczny ponownie umieszczony na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej

14 stycznia 2020 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę strategicznych infrastruktur badawczych umieszczonych na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej  (PMDIB). W obszarze badań „Nauki społeczne i humanistyczne” znalazło się European Research Infrastructure Consortium for the European Social Survey Research Infrastructure (ESS ERIC), „krajowa infrastruktura badawcza stanowiąca wkład w międzynarodowy projekt wpisany na „mapę drogową” ESFRI”. Została ona zgłoszona przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN, który realizuje projekt ESS w Polsce.

PMDIB „skupia infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej, konsolidujące potencjał badawczy w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz kraju”. Obecnie obejmuje ona 70 infrastruktur, z tego 65 na podstawie pozytywnych recenzji, a następnie rekomendacji powołanych przez Ministra zespołów doradczych oraz 5 wyłącznie w związku z zobowiązaniami międzynarodowymi polskiego rządu. Infrastruktura ESS należy do pierwszej z tych grup.

Infrastruktura ESS, z podobnym uzasadnieniem, była także umieszczona na PMDIB opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2014.

Jak wynika z dokumentu opublikowanego 14 stycznia „Umieszczenie infrastruktury badawczej na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej jest wyrazem uznania jej badawczego potencjału, ale nie oznacza zobowiązania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do jej sfinansowania.”

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey