ESS

Międzynarodowa konferencja projektu „Europejski Sondaż Społeczny”

Zapraszamy na międzynarodową konferencję ”Poland and its European context: Continuity and Change”, poświęconą prezentacji wyników 9. edycji projektu „Europejski Sondaż Społeczny” (ESS), która odbędzie się 5 lutego 2020 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

Podczas konferencji przewidziane są trzy sesje. Będą poświęcone zagadnieniom społecznego poczucia sprawiedliwości, wyobrażeń o najlepszym czasie na ważne etapy życia, takie jak małżeństwo, emerytura, itp. oraz postaw wobec imigracji i imigrantów. Ramowy program konferencji zamieszczony jest tutaj.

Europejski Sondaż Społeczny (ESS) jest jednym z największych i najważniejszych europejskich projektów badawczych, w którym uczestniczy ok. 30 krajów. W 2005 roku został on uhonorowany Nagrodą Kartezjusza, przyznawaną  przez Komisję Europejską. W 2013 roku projekt ESS uzyskał status European Research Infrastracutre Consortium (ERIC), a w 2014 roku został wpisany na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

W Polsce projekt „Europejski Sondaż Społeczny”, edycja 9., finansowany jest ze środków przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzja nr DIR/WK/2017/10. Wykonawcą projektu jest Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey