ESS

Konferencja „Polska na tle Europy: Kontynuacje i zmiany”

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY, EDYCJA 7

„Polska na tle Europy: Kontynuacje i zmiany”

9 marca 2016
Warszawa, ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, Sala Lustrzana I p.

10:15 REJESTRACJA (I piętro)
10:30 – 10:45 OTWARCIE KONFERENCJI Danilo Facca (z-ca Dyrektora IFiS PAN ds. naukowych)
SESJA 1*. Prowadzący: Paweł B. Sztabiński (IFiS PAN)
10:45 – 11:15 Wybór małżonka a stratyfikacja społeczna 2002-2014 Henryk Domański, Artur Pokropek, Dariusz Przybysz (IFiS PAN)
11:15 – 11:45 Bezsenność w Europie Antonina Ostrowska, Teresa Żmijewska-Jędrzejczyk (IFiS PAN)
11:45 – 12:15 Postrzeganie zjawiska wielokulturowości przez mieszkańców krajów monoetnicznych oraz etnicznie heterogenicznych – potrzebne czy odmienne?
Katarzyna Andrejuk (IFiS PAN)
12:15 – 13:00 LUNCH (sala 104)  
SESJA 2*. Prowadzący: Franciszek Sztabiński (IFiS PAN)
13:00 – 13:30 The immigration module in the 7th round of the European Social Survey: Research promises and possibilities** Eldad E. Davidov (University of Zurich)
13:30 – 14:00 Changing attitudes toward immigration in Europe, 2002–2012: A dynamic group conflict theory approach applied to data of the European Social Survey (ESS)** Jaak Billiet, Bart Meuleman (Katholieke Univesiteit Leuven) Eldad Davidov (University of Zurich)
14:00 – 14:30 The Political Voice of Xenophobes and the Ethno-discriminated in Europe** Irina Tomescu-Dubrow (IFiS PAN) Kazimierz M. Słomczyński (Ohio State University/IFiS PAN)
14:30 – 15:00 Komu potrzebne jest zaufanie?
Andrzej Rychard (IFiS PAN)
  15:00 – 15:15 PRZERWA
SESJA 3. Prowadzący: Henryk Domański (IFiS PAN)
15:15 – 15:45 Better data, better lives. Quality, comparability, continuity and change in the European Social Survey Ineke Stoop (The Netherlands Institute for Social Research)
15:45 – 16:15 Does Mixed Mode Data Collection Improve the Achieved Sample? A Comparison of the ESS PAPI Survey and a Mixed Mode Experiment Paweł B. Sztabiński, Franciszek Sztabiński (IFiS PAN)

*Zmiana kolejności referatów.
**
Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne referatów i dyskusji.

RADA PROGRAMOWA:

Prof. n. dr hab. Paweł B Sztabiński
Prof. dr hab. Henryk Domański
Prof. n. dr hab. Franciszek Sztabiński

Konferencja finansowana ze środków przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grant nr 3254/ESS-ERIC/2015/0.

WSTĘP WOLNY

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey