ESS

Wyniki ESS 9 (2018/19) są już dostępne

Uprzejmie informujemy, że dostępne są już dane Europejskiego Sondażu Społecznego, edycja 9. (2018/19), z 19 krajów. Oprócz Polski, udostępnione zostały dane z Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Serbii, Słowenii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Dane z pozostałych 11 krajów uczestniczących w tej edycji ESS udostępnione zostaną w końcu maja 2020.

Przypominamy, że moduły stałe badania dotyczą: mediów, Internetu i zaufania społecznego (czas poświęcany na oglądanie/słuchanie/czytanie informacji politycznych, korzystanie z Internetu, zaufanie do ludzi), polityki (zainteresowanie polityką i poczucie wpływu na politykę, zaufanie do instytucji krajowych i międzynarodowych, udział w wyborach i inne formy zaangażowania politycznego, orientacje społeczno-polityczne oraz opinie na temat imigracji), subiektywnego dobrostanu, dyskryminacji i wykluczenia społecznego, religii,  tożsamości narodowej i etnicznej (a takżeoceny stanu zdrowia oraz poczucia  bezpieczeństwa osobistego), charakterystyk społeczno-demograficznych. Kwestionariusz zawiera również Skalę Ludzkich Wartości S. Schwartza.

Moduły rotacyjne w obecnej edycji ESS dotyczą etapów życia (czasu ważnych wydarzeń w życiu, postrzegania najmłodszego, najstarszego i najlepszego wieku dla poszczególnych wydarzeń w życiu, planowania życia) oraz postrzegania sprawiedliwości w sferze politycznej, dochodów, szans edukacyjnych i związanych z pracą, sprawiedliwego podziału dóbr itp.

Zintegrowany zbiór danych (także z poprzednich ośmiu edycji badania), pełna dokumentacja obejmująca założenia teoretyczne i koncepcje poszczególnych modułów, treść pytań oraz informacje dotyczące realizacji, są dostępne nieodpłatnie na oficjalnej stronie ESS: http://www.europeansocialsurvey.org/. Na stronie tej dostępna jest także „przeglądarka” wyników ESS ze wszystkich zrealizowanych dotąd rund. 

Uprzejmie prosimy wszystkich użytkowników danych ESS, także z poprzednich rund, o przesyłanie informacji o publikacjach i referatach konferencyjnych z ich wykorzystaniem. Informacje te zamieścimy na polskiej stronie projektu. Prosimy przesyłać je na adres: ess@ifispan.pl

Paweł B. Sztabiński

Franek Sztabiński

Narodowi Koordynatorzy ESS w Polsce

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey