Dariusz PrzybyszInformacje

Imię i nazwisko

Dariusz Przybysz

Stopnie i tytuły naukowe

dr

Stanowisko

adiunkt

E-mail

przybysz@ifispan.edu.pl

Telefon

+48 22 65 72 834

Pokój

116

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zakład

—–

Zespół badawczy

Zespół Badań Struktury Społecznej

Obszary zainteresowań naukowych

Badania struktury społecznej (m. in. ruchliwość społeczna; wzory zawierania małżeństw); metody statystyczne w badaniach społecznych w szczególności modele logarytmiczno-liniowe; modele formalne w socjologii; metody ilościowe.

Wykształcenie

2010-PhD in Sociology, Institute of Sociology, Warsaw University. Thesis: Modele logarytmiczno-liniowe dla zmiennych porządkowych. Analiza tablic ruchliwości i danych panelowych. (Log-linear Models for Ordinal Variables. The Analysis of Mobility Tables and Panel Data)

1999-M.A. in Sociology, Institute of Sociology, Warsaw University. Thesis: Analiza metod agregacji preferencji indywidualnych na przykładzie ocen sedziów sportowych (Aggregation of the Sport Judges Marks as a Form of Collective Decision Making)

Doświadczenie zawodowe
 • 2011-present: Assistant Professor, Department of Social Structure Research, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences
 • 2001- 2010:  Research Assistant, Department of Social Structure Research, Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences
 • 2002- 2006: Research Assistant, Department of Studies on Methodology in Social Research, Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences
 • 1999 – 2000: Research Assistant, Research Group on Political Elites, Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences

 

Realizowane projekty badawcze
 • 2002 – present (Team member)  European Social Survey. Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences. Grant received from The Ministry of Education and Science (Principal Investigators: 2002-2021: Paweł Sztabiński , 2021-present: Michał Kotnarowki )
 • 2018-2022 (Team member)  Musical distinctions. Musical tastes and social stratification in process of Poles lifestyles formation. (Principal Investigator: Henryk Domański. Grant received from National Science Centre)
 • 2018-2022 (Team member)  Attraction to similar others and repulsion from dissimilar others as mechanisms of tie formation in social networks: mathematical models and experimental tests. (Principal Investigator: Zbigniew Karpiński. Grant received from National Science Centre)
 • 2013-2016 (Team member)  From school to work. Individual and Institutional Determinants of Educational and Occupational Career Trajectories of Young Poles. (Principal Investigator: Henryk Domański. Grant received from National Science Centre).
 • 2012-2016 (Team member)  Eating patterns, life styles and social stratification in comparative perspective. Principal Investigator: Henryk Domański (Grant received from National Science Centre).
 • 2009-2011 (Team member) Economic Elites in an extended Europe: Recruiting, Careers and Manager Orientations – A Comparison between Germany, Hungary and Poland. Universities of Halle and Jena, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences. Principal Investigator: Katharina Bluhm.
 • 2005 (Team member) New classifications and occupational scales. Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences. Principal Investigator: Henryk Domański. (Grant received from National Committee for Scientific Research).
 • 2005 (Team member)  Polish edition of international project PISA- Programme for International Student Assessment. Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences.
 • 2004 – 2005 (Team member)  Monitoring Living Conditions and Quality of Life in Europe coordinated by European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition in Dublin.
 • 1999 – 2001 (Team member)  Politics, Democracy and Seym, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences. Principal Investigator: Włodzimierz Wesołowski. (Grant received from National Committee for Scientific Research).

 

Działalność dydaktyczna

2021-2023: Faculty of Philosophy, Cognitive Science Programme, Warsaw University. Course taught: Statistics.

 

2021-2023: Faculty of Philosophy, Cognitive Science Programme, Warsaw University. Course taught: Statistical methods in the social sciences

 

2001-2021: Institute of Sociology, Warsaw University. Course taught: Statistics.

 

2014-2019: Institute of Sociology, Warsaw University. Course taught: The  study on social structure – themes, measurement, methods and analyses

 

2001-2021: Institute of Sociology, Warsaw University. Course taught: Statistics.

 

2016-2017: Collegium Civitas. Course taught: Advanced methods in quantitative research.

 

2011-2012: Institute of Sociology, Warsaw University. Course taught: The Analysis of mobility tables and panel data

 

2005-2009: Institute of Sociology, Warsaw University. Course taught: Using SPSS in social and marketing research.

 

Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach
 • 2023 (with Henryk Domański, Katarzyna Wyrzykowska and Kinga Zawadzka). Value change and Cultural stratification in Czechia and Poland findings and methodological remarks.  Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation: Stratification of culture: case of the homology of musical tastes in Poland
 • 2023  (with Henryk Domański, Katarzyna Wyrzykowska and Kinga Zawadzka). Value change and Cultural stratification in Czechia and Poland findings and methodological remarks.  Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation: TV series and class distinctions in Poland
 • 2023 (with Henryk Domański, Katarzyna Wyrzykowska and Kinga Zawadzka). Value change and Cultural stratification in Czechia and Poland findings and methodological remarks.  Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation: Research on cultural stratification in Poland: results and methodology
 • 2022 (with Kinga Zawadzka). XVIII Zjazd Socjologiczny PTS, The Polish Sociological Association,, Warsaw. Title of presentation: Codzienne wybory kulturowe a pozycje w strukturze społecznej [Daily cultural choices and positions in the social structure].
 • 2021 (with Katarzyna Wyrzykowska, Henryk Domański and Kinga Zawadzka). IV ISA Forum of Sociology, International Sociological Association, Porto Alegre. Title of presentation: Social Mobility and Stratification of Cultural Tastes: New Dimensions in Poland.
 • 2021 (with Kinga Zawadzka, Henryk Domański and Katarzyna Wyrzykowska). ESA-Arts 11th midterm conference THE SOCIAL EFFECTS OF ART, European Sociological Association, Helsinki. Title of presentation: Between East and West – cultural practices and Poles’ musical tastes.
 • 2021 (with Henryk Domański, Katarzyna Wyrzykowska and Kinga Zawadzka). European Sociological Association Conference 2021, European Sociological Association, Barcelona. Title of presentation: Omnivorousness alla Polacca – musical tastes and the stratification of culture in post-transformational Poland.
 • 2021 (with Henryk Domański). Stratyfikacja gustów muzycznych w Polsce. Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation: Style życia i gusty muzyczne Polaków [Lifestyles and musical tastes of Poles].
 • 2020 (with Henryk Domański)  Conference European Social Survey 9: Poland and its European Context: Continuity and Change. Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation: Conference European Social Survey 9: Poland and its European Context.
 • 2020 (with Henryk Domański, Katarzyna Wyrzykowska and Kinga Zawadzka). Expected Inequalities And Unintended Symmetries. Pracownia Badań nad Działaniem i Konsekwencjami IPSiR UW, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut Nauk Socjologicznych UKSW oraz Instytut Filozofii i Socjologii APS. Title of presentation: Who is “high” and who is “low” in musical tastes? Stratification inside cultural “repertoires”.
 • 2018 (with Henryk Domański)  Conference European Social Survey 8: Poland and its European Context: Continuity and Change. Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation: Effect of education on occupational position. Cross-national patterns of decline or stability in 2002-2016.
 • 2018 (with Henryk Domański)  A visit of the delegation from Vietnam Academy of Social Sciences (VASS) to the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences (IPS PAS), Warsaw. Title of presentation: Explaining gender gap in effect of education on occupational position in European countries: 2002-2016.
 • 2017 (with Zbigniew Karpiński and Michał Sitek)  3rd International Conference on Transitions in Youth, Young Adulthood and Beyond. University of Bern, Switzerland. Title of presentation: Cognitive and socioeconomic predictors of educational choices in Poland.
 • 2017 (with Zbigniew Karpiński)  From school to work. Individual and Institutional Determinants of Educational and Occupational Career Trajectories of Young Poles. Jabłonna, Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences. Title of presentation: Łączenie pracy zawodowej ze studiami [Combing studies and paid job].
 • 2017 (with Henryk Domański, Michał Federowicz, Zbigniew Karpiński, Dariusz Przybysz, Michał Sitek and Tomasz Żółtak)  From school to work. Individual and Institutional Determinants of Educational and Occupational Career Trajectories of Young Poles. Jabłonna, Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences. Title of presentation: From School to Work: Koncepcja projektu, hipotezy, metodologia i najważniejsze ustalenia [From School to Work: The goals of the project, hypotheses, methodology and the most important findings].
 • 2017 with Henryk Domański, Michał Federowicz, Zbigniew Karpiński, Dariusz Przybysz, Michał Sitek and Tomasz Żółtak)  From school to work. Individual and Institutional Determinants of Educational and Occupational Career Trajectories of Young Poles. Jabłonna, Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences. Title of presentation: From School to Work. Badanie ścieżek edukacyjnych i zawodowych [From School to Work: Educational and Occupational Career Trajectories].
 • 2016 (with Henryk Domański and Zbigniew Karpiński) Conference „Style jedzenia w Polsce”. Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation: Patterns of eating in contemporary Poland.
 • 2016 (with Henryk Domański and Zbigniew Karpiński)  Conference „Style jedzenia w Polsce”. Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation: Patterns of eating and social startification.
 • 2016 (with Henryk Domański and Artur Pokropek)  Conference European Social Survey 7: Poland and its European Context: Continuity and Change. Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation: Marriage patterns and social stratification 2002 2014.
 • 2015 (with Henryk Domański, Zbigniew Karpiński and Justyna Straczuk),  Conference on Social Changes of Silk Road Economic Belt Countries, Chinese Academy of Social Sciences, Shanghai. Title of presentation: Relationships between stratification of eating and social origin, marital choices and social capital in Poland.
 • 2015 (with Henryk Domański, Michał Federowicz, Artur Pokropek, Michał Sitek, Marek Smulczyk and Tomasz Żółtak)  Conference on Social Changes of Silk Road Economic Belt Countries, Chinese Academy of Social Sciences, Shanghai. Title of presentation: Relationships between stratification of eating and social origin, marital choices and social capital in Poland
 • 2012 (with Henryk Domański) Conference “Changes of Social Structure in New Emerging Economies”. Chinese Academy of Social Sciences, Yinchuan. Title of presentation: Friendship and patterns of social stratification: 1988-2008,
 • 2012 Conference “Changes of Social Structure in New Emerging Economies”. Chinese Academy of Social Sciences, Yinchuan.  Title of presentation: Comments to session Various Facets of Poverty.
 • 2012 (with Paweł Sztabiński and Franciszek Sztabiński) Conference. Nowe podejścia w analizach ilościowych w naukach społecznych [New methods of quantitative analyses in social sciences], Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Jabłonna. Title of  presentation: Co osoby uczestniczące i nie uczestniczące w surveyach sądzą o gratyfikacjach?  Doświadczenia ESS w Polsce. [What do respondents and non-respondents think of incentives and how do they react to them? The ESS experience in Poland]
 • 2010 (with Henryk Domański) Conference „Euopean Social Survey, round 4”. Polska w Europie. Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation: Educational Marital Homogamy – the openness of  social structure.
 • 2008 Conference ”Zmiany w stratyfikacji społecznej w Polsce [Transformation of social structure and transformation of the social system]”. Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation: Pozycja zawodowa a zachowania wyborcze Polaków (Socio-Occupational Position and Voting Behavior in Poland).
 • 2007 (with Paweł Sztabiński and Franciszek Sztabiński) ESRA 2007 Conference, Prague. Title of presentation: How does length of fieldwork period influence non-response phenomenon and differences between Respondents and Non-Respondents? Findings from the ESS Project in Poland.
 • 2006 (with Paweł Sztabiński and Franciszek Sztabiński) Institute of Sociology, Bulgarian Academy of Sciences, Sophia. Title of presentation  Are Non-Respondents similar to Respondents? A case of Poland.
 • 2005 (with Henryk Domański) Conference „Euopean Social Survey, round 2”, Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation  Educational Homogamy of Spouses in European Countries.
 • 2005 (with Paweł Sztabiński and Franciszek Sztabiński) First conference of the European Association for Survey Research, Barcelona. Title of presentation Respondents and Non-Respondents in European Social Survey: Similar or not? A Case of Poland.
 • 2004 National Congress of The Polish Sociological Association, Poznań. Title of presentation: Log-liner models for ordinal variables.
Inne

Publications:

BOOKS AND REPORTS:

 • 2021 Henryk Domański, Dariusz Przybysz, Katarzyna Wyrzykowska and Kinga Zawadzka. Dystynkcje muzyczne. Stratyfikacja społeczna i gusty muzyczne Polaków [Musical Distinctions. Social stratification and musical tastes of Poles]. Warsaw, Scholar Publisher.
 • 2020 Paweł B. Sztabiński,  Dariusz Przybysz and Franciszek Sztabiński (eds.). Polska-Europa: Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2018/19 [Poland-Europe: Results of the European Social Survey 2002-2018/19]. Warsaw, IFiS PAN Publisher.
 • 2019 Małgorzata Druciarek, Dariusz Przybysz and  Izabela Przybysz.  Women in local politics in Poland. Strategies of political parties in the 2018 local government elections. Instytut Spraw Publicznych and the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Warszawa.
 • 2018 Irina Tomescu-Dubrow, Kazimierz M. Słomczyński, Henryk Domański, Joshua K. Dubrow, Zbigniew Sawiński and Dariusz Przybysz (ed.), Dynamics of Class and Stratification in Poland – 1945–2015. Budapest: Central European University Press
 • 2015 Henryk Domański, Zbigniew Karpiński, Dariusz Przybysz and Justyna Straczuk. Wzory jedzenia a struktura społeczna [Eating patterns and social stratification]. Warsaw, Scholar Publisher.
 • 2012 H. Domański, Z. Karpiński, A. Pokropek, D. Przybysz, Z. Sawiński, K. M. Słomczyński, R. Trzciński. Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną [Methodological issues in research on social stratification]. Warsaw, Scholar Publisher.
 • 2007 Henryk Domański, Dariusz Przybysz. Homogamia małżeńska i hierarchie społeczne [Marital homogramy and social hierarchies]. Warsaw, IFiS PAN Publisher.

 

 

CHAPTERS IN EDITED VOLUMES:

 • 2023 Dariusz Przybysz. The (In) stability of Voting Behaviour in Poland, 2001–2015, in: Kazimierz M.  Slomczynski, Michał  Kotnarowski, Irina Tomescu-Dubrow.  Joshua K. Dubrow (eds) Poland: Thirty Years of Radical Social Change, Leiden, Boston, Brill: 235-266.
 • 2021 Zbigniew Karpiński, John Skvoretz, Adam Kęska and Dariusz Przybysz. The Big Tent: Integrating Macro Models for Intergroup Association with Experimental Data on Exchange Relations in a Minimal Group Setting. In Shane R. Thye and Edward, J. Lawler (eds.), Advances in Group Processes, Volume 38. Bingley: Emerald Publishing Limited: 165-186.
 • 2020 Henryk Domański and Dariusz Przybysz. Podobieństwa i różnice między krajami w ocenie sprawiedliwych zarobków  [Similarities and differences between countries in the assessment of fair earnings]. In: Paweł. B. Sztabiński, Dariusz Przybysz and Franciszek Sztabiński (eds.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2018/9. Warsaw, IFiS PAN Publisher: 113-126.
 • 2018 Henryk Domański, Dariusz Przybysz and Artur Pokropek. Patterns od spouse selection in European countries 2002-2014. In: Paweł. B. Sztabiński, H. Domański, and  F. Sztabiński (ed.), New Uncertainties and Anxieties in Europe. Seven Waves of the European Social Survey. Berlin, Peter Lang: 191-227.
 • 2018 Henryk Domański and Dariusz Przybysz. Malejący wpływ wykształcenia na pozycję zawodową?  [The effect of education on occupational position.] In: Paweł. B. Sztabiński (ed.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2016/7. Warsaw, IFiS PAN Publisher: 86-104.
 • 2018 Dariusz Przybysz. Class Voting in Poland, 1991 – 2011. In: I. Tomescu-Dubrow, K. M. Słomczyński, H. Domański, J. K. Dubrow, Z. Sawiński and D. Przybysz (eds.), Dynamics of Class and Stratification in Poland – 1945–2015. Budapest: Central European University Press: 217-254.
 • 2018 Henryk Domański, Bogdan Mach and Dariusz Przybysz. Social Mobility in Education and Occupation, 1982–2006. In: I. Tomescu-Dubrow, K. M. Słomczyński, H. Domański, J. K. Dubrow, Z. Sawiński and D. Przybysz (eds.), Dynamics of Class and Stratification in Poland – 1945–2015. Budapest: Central European University Press: 83-110.
 • 2017 Katarzyna Andrejuk and Dariusz Przybysz. Dynamika postaw eurosceptycznych [Dynamics of Eurosceptic Attitudes] In: A. Kiersztyn, D.  Życzyńska-Ciołek and K. M. Słomczyński (eds.), Social Stratification: Resources, Opportunities, and Barriers. Polish Panel Survey POLPAN 1988–2013. Warsaw, IFiS PAN Publisher:359-379.
 • 2016 Henryk Domański, Dariusz Przybysz and Artur Pokropek. Patterns of mariage – tendencje do otwartości struktury społecznej [Patterns of spouse. Tendencies towards the openness of social structure]. In: Paweł. B. Sztabiński (ed.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2015. Warsaw, IFiS PAN Publisher: 17-46.
 • 2016 Henryk Domański, Michał Federowicz, Artur Pokropek, Dariusz Przybysz, Michał Sitek, Marek Smulczyk and Tomasz Żółtak. Effects of Social Origin and Abilities on Educational Choices [published in Chinese]. In: ZHAO Kebin and LU Peng (eds.), Beyond the Transition. Social Change in China and Central-Eastern Europe. Beijing, Social Science Academic Press: 19-119.
 • 2016 Henryk Domański, Zbigniew Karpiński, Dariusz Przybysz and Justyna Straczuk. Social Stratification and Eating Patterns in Poland [ published in Chinese]. In: ZHAO Kebin and LU Peng (eds.), Beyond the Transition. Social Change in China and Central-Eastern Europe. Beijing, Social Science Academic Press: 414-435.
 • 2014 Vera Trappmann, Krzysztof Jasiecki and Dariusz Przybysz The Role of Formal Worker-Representation in Labour Relations. In: Katharina Bluhm, Bernd Martens and Vera Trappmann (eds.), Business Leaders and New Varieties of Capitalism in Post-Communist Europe. London and New York, Routledge: 176-204.
 • 2012 Dariusz Przybysz and Henryk Domański. Pomiar otwartości barier społecznych [Measurement of social barriers]. In: H. Domański, Z. Karpiński, A. Pokropek, D. Przybysz, Z. Sawiński, K. M. Słomczyński, R. Trzciński (eds.), Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną. Warsaw, Scholar Publisher: 152-192.
 • 2012 Henryk Domański, Dariusz Przybysz. and Zbigniew Sawiński). Jak mierzyć usytuowanie w strukturze społecznej? Podejście kategorialne. [How to measure social position? Categorical approach.] In: H. Domański, Z. Karpiński, A. Pokropek, D. Przybysz, Z. Sawiński, K. M. Słomczyński, R. Trzciński (eds.),  Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną. Warsaw, Scholar Publisher:  14-61.
 • 2012 Henryk Domański, Kazimierz M. Słomczyński and Dariusz Przybysz. Skale zawodów [Occupational scales]. In: H. Domański, Z. Karpiński, A. Pokropek, D. Przybysz, Z. Sawiński, K. M. Słomczyński, R. Trzciński (eds.), Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną. Warsaw, Scholar Publisher: 62-114.
 • 2011 Dariusz Przybysz and Henryk Domański. Analiza zmiennych porządkowych. Modele logarytmiczno-liniowe (The analysis of ordinal variables. Log-linear models). In: J. Brzeziński (ed.), Metodologia Badań Społecznych [Social Research Methodology]. Poznań. ZYSK i S-ka Publisher: 403-460.
 • 2008 Henryk Domański and Dariusz Przybysz. Pozycja społeczno-zawodowa a zachowania wyborcze Polaków (Socio-Occupational Position and Voting Behavior in Poland). In: H. Domański (ed.), Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce (Transformation of social structure and transformation of the social system). Warsaw, IFiS PAN Publisher: 211-245.
 • 2008 Henryk Domański, Bogdan Mach and Dariusz Przybysz. .. Pochodzenie społeczne – wykształcenie – zawód: ruchliwość społeczna w Polsce w latach 1982-2000 (Social origin – education – occupation: social mobility in Poland, 1982–2006). In: H. Domański (ed.), Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce. Warsaw: Warsaw, IFiS PAN Publisher: 97-132.
 • 2006 Henryk Domański and Dariusz Przybysz. Podobieństwo poziomu wykształcenia małżonków [The Homogamy of Education Level of Spouses].  In: H. Domański, A. Ostrowska, P. Sztabiński (eds.) W środku Europy? Wyniku europejskiego sondażu społecznego [Inside Europe. The Results of European Social Survey]. Warsaw, IFiS PAN Publisher.
 • 2004 Dariusz Przybysz. Dlaczego Polacy nie głosują? Analiza przyczyn bierności wyborczej [Why don’t Poles vote? Analysis of the reasons of civic passivity]. In: H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (eds.) Niepokoje polskie. Warsaw, IFiS PAN Publisher: 191-223.
 • 2001 Dariusz Przybysz. Nota metodologiczna (Methodological Remarks), in: W. Wesołowski (ed.). Obciążeni polityką. Posłowie i partie [Burdened with Politics. Deputies, Parliament, Parties], Warsaw, IFiS PAN Publisher.

 

PEER REVIEWED ARTICLES:

 • 2024 Henryk Domański, Dariusz Przybysz, Katarzyna Wyrzykowska and Kinga Zawadzka. Oglądanie filmów z perspektywy podziałów klasowych [Watching movies from the perspective of social class divisions]. Przegląd Socjologiczny, 73(1): 75-100.
 • 2023 Zbigniew Karpiński, Adam Kęska, Dariusz Przybysz, John Skvoretz. Stability of dyadic exchange: Experimental evidence for the impact of shared group membership. Social Science Research, 116, 102940.
 • 2023 Henryk Domański, Dariusz Przybysz, Katarzyna Wyrzykowska and Kinga Zawadzka. The Effect of Social Mobility on Cultural Barriers in Poland. Polish Sociological Review 223(3): 353-368.
 • 2023 Henryk Domański, Dariusz Przybysz, Katarzyna Wyrzykowska and Kinga Zawadzka. Seriale telewizyjne a dystanse klasowe w Polsce. Studia Socjologiczne, 1 (248): 115-143.
 • 2022 Henryk Domański, Dariusz Przybysz. The Effect of Education on Occupational Position in European Countries: 2002–2016. “Polish Sociological Review”, 2 (218): 1231 – 1413.
 • 2022 Henryk Domański, Dariusz Przybysz, Katarzyna Wyrzykowska and Kinga Zawadzka. Praktyki wychowawcze a transmisja wzorów kulturowych [Parenting practices and the transmission of cultural patterns in the family]. “Kultura i Spoleczenstwo [Culture and Society]”, 1 (66): 123-148.
 • 2021 Adam Kęska,  Dariusz Przybysz and Bogdan Mach. Influence of the source of information on homophily assessment: data provided by subjects vs data provided by their confidants. “Ask. Research & Methods”, 1 (30): 3-24.
 • 2020 Henryk Domański, Dariusz Przybysz, Katarzyna Wyrzykowska and Kinga Zawadzka. Homology of Musical Tastes in Poland. “Studia Socjologiczne”, 4 (239): 183-211.
 • 2019 Henryk Domański, Bogdan Mach and Dariusz Przybysz. Otwartość polskiej struktury społecznej: 1982–2016 [The Openness of Social Structure in Poland: 1982–2016], “Studia Socjologiczne”, 1: 25-63.
 • 2016 Henryk Domański, Michał Federowicz, Artur Pokropek, Dariusz Przybysz, Michał Sitek, Marek Smulczyk ad Tomasz Żółtak. Ścieżki edukacyjne a zdolności i pozycja społeczna [Effects of Social Origin and Abilities on Educational Choices], “Studia Socjologiczne”, 1: 67-98.
 • 2016 Henryk Domański, Zbigniew Karpiński, Dariusz Przybysz and Justyna Straczuk. Social Stratification and Eating,  “Ask. Research & Methods”, 18: 3-18.
 • 2012 Henryk Domański and Dariusz Przybysz. Friendship patterns and social inequality, “International Journal of Sociology” 42(1): 31-59.
 • 2012 Henryk Domański and Dariusz Przybysz. Wybór znajomego a stratyfikacja społeczna w Polsce w latach 1988-2008 [Friendship and patterns of social startification in Poland 1988-2008], „Kultura i Społeczeństwo” LVI: 233-260.
 • 2012 Paweł B. Sztabiński,  Franciszek Sztabiński and Dariusz Przybysz. What do respondents and non-respondents think of incentives and how do they react to them? The ESS experience in Poland,  „Ask. Research & Methods”, 21: 87-122.
 • 2012 Henryk Domański, Michał Federowicz, Artur Pokropek, Dariusz Przybysz, Michał Sitek, Marek Smulczyk and Tomasz Żółtak. From School to Work: Individual and Institutional Determinants of Educational and Occupational Career Trajectories of Young Poles,  „Ask. Research & Methods”, 21: 123-141.
 • 2009 Paweł B. Sztabiński,  Franciszek Sztabiński and Dariusz Przybysz. How does length of fieldwork period influence non-response? Findings from ESS 2 in Poland, „Ask. Research & Methods”, 18: 67-95.
 • 2009 Henryk Domański and Dariusz Przybysz.  Bariery zawierania małżeństw w Polsce w latach 1977−2007 [Barriers in marriage patterns in Poland 1977−2007], „Studia Socjologiczne” 1: 53-87.
 • 2007 Paweł B. Sztabiński,  Franciszek Sztabiński and Dariusz Przybysz. Are non-respondents similar to respondents? Findings from the ESS-2004 in Poland,  “Ask. Społeczeństwo. Badania. Metody” 16: 25-54.
 • 2005 Henryk Domański and Dariusz Przybysz. Homogamia edukacyjna małżonków w krajach europejskich [Educational Homogamy of Spouses in European Countries], „Studia Socjologiczne” 4: 69-98.
 • 2004 Dariusz Przybysz Modele logarytmiczno-liniowe dla zmiennych porządkowych. Przykłady zastosowania [Log-liner models for ordinal variables. Some examples], “ASK. Społeczeństwo, badania, metody” 13: 51-85.
 • 2003 Dariusz Przybysz. Wyrazistość kandydata na scenie politycznej i niepewność wyborcy [Candidate’s Distinctive Image on the Political Scene and Voters’ Uncertainty],, “Studia Socjologiczne” 1: 79-111.
 • 2003 Henryk Domański and Dariusz Przybysz. Analiza przydatności schematu EGP jako wskaźnika pozycji społecznej [Validity of EGP as a measure of social position], “ASK. Społeczeństwo, badania, metody” 12: 85-116.
 • 2000 Dariusz Przybysz. Agregowanie ocen sędziów sportowych jako przykład zbiorowego podejmowania decyzji [Aggregation of the Sport Judges Marks as a Form of Collective Decision Making],  “Studia Socjologiczne” 1-2: 106-136.

 

Information

Educational Background

2010-PhD in Sociology, Institute of Sociology, Warsaw University. Thesis: Modele logarytmiczno-liniowe dla zmiennych porządkowych. Analiza tablic ruchliwości i danych panelowych. (Log-linear Models for Ordinal Variables. The Analysis of Mobility Tables and Panel Data)

 

1999-M.A. in Sociology, Institute of Sociology, Warsaw University. Thesis: Analiza metod agregacji preferencji indywidualnych na przykładzie ocen sedziów sportowych (Aggregation of the Sport Judges Marks as a Form of Collective Decision Making)

Work Experience

 

 • 2011-present: Assistant Professor, Department of Social Structure Research, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences
 • 2001- 2010:  Research Assistant, Department of Social Structure Research, Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences
 • 2002- 2006: Research Assistant, Department of Studies on Methodology in Social Research, Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences
 • 1999 – 2000: Research Assistant, Research Group on Political Elites, Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences
Research projects
 • 2002 – present (Team member)  European Social Survey. Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences. Grant received from The Ministry of Education and Science (Principal Investigators: 2002-2021: Paweł Sztabiński , 2021-present: Michał Kotnarowki )
 • 2018-2022 (Team member)  Musical distinctions. Musical tastes and social stratification in process of Poles lifestyles formation. (Principal Investigator: Henryk Domański. Grant received from National Science Centre)
 • 2018-2022 (Team member)  Attraction to similar others and repulsion from dissimilar others as mechanisms of tie formation in social networks: mathematical models and experimental tests. (Principal Investigator: Zbigniew Karpiński. Grant received from National Science Centre)
 • 2013-2016 (Team member)  From school to work. Individual and Institutional Determinants of Educational and Occupational Career Trajectories of Young Poles. (Principal Investigator: Henryk Domański. Grant received from National Science Centre).
 • 2012-2016 (Team member)  Eating patterns, life styles and social stratification in comparative perspective. Principal Investigator: Henryk Domański (Grant received from National Science Centre).
 • 2009-2011 (Team member) Economic Elites in an extended Europe: Recruiting, Careers and Manager Orientations – A Comparison between Germany, Hungary and Poland. Universities of Halle and Jena, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences. Principal Investigator: Katharina Bluhm.
 • 2005 (Team member) New classifications and occupational scales. Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences. Principal Investigator: Henryk Domański. (Grant received from National Committee for Scientific Research).
 • 2005 (Team member)  Polish edition of international project PISA- Programme for International Student Assessment. Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences.
 • 2004 – 2005 (Team member)  Monitoring Living Conditions and Quality of Life in Europe coordinated by European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition in Dublin.
 • 1999 – 2001 (Team member)  Politics, Democracy and Seym, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences. Principal Investigator: Włodzimierz Wesołowski. (Grant received from National Committee for Scientific Research).
Teaching activity

2021-2023: Faculty of Philosophy, Cognitive Science Programme, Warsaw University. Course taught: Statistics.

 

2021-2023: Faculty of Philosophy, Cognitive Science Programme, Warsaw University. Course taught: Statistical methods in the social sciences

 

2001-2021: Institute of Sociology, Warsaw University. Course taught: Statistics.

 

2014-2019: Institute of Sociology, Warsaw University. Course taught: The  study on social structure – themes, measurement, methods and analyses

 

2001-2021: Institute of Sociology, Warsaw University. Course taught: Statistics.

 

2016-2017: Collegium Civitas. Course taught: Advanced methods in quantitative research.

 

2011-2012: Institute of Sociology, Warsaw University. Course taught: The Analysis of mobility tables and panel data

 

2005-2009: Institute of Sociology, Warsaw University. Course taught: Using SPSS in social and marketing research.

Presentations at conferences, symposia, seminars
 • 2023 (with Henryk Domański, Katarzyna Wyrzykowska and Kinga Zawadzka). Value change and Cultural stratification in Czechia and Poland findings and methodological remarks.  Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation: Stratification of culture: case of the homology of musical tastes in Poland
 • 2023  (with Henryk Domański, Katarzyna Wyrzykowska and Kinga Zawadzka). Value change and Cultural stratification in Czechia and Poland findings and methodological remarks.  Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation: TV series and class distinctions in Poland
 • 2023 (with Henryk Domański, Katarzyna Wyrzykowska and Kinga Zawadzka). Value change and Cultural stratification in Czechia and Poland findings and methodological remarks.  Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation: Research on cultural stratification in Poland: results and methodology
 • 2022 (with Kinga Zawadzka). XVIII Zjazd Socjologiczny PTS, The Polish Sociological Association,, Warsaw. Title of presentation: Codzienne wybory kulturowe a pozycje w strukturze społecznej [Daily cultural choices and positions in the social structure].
 • 2021 (with Katarzyna Wyrzykowska, Henryk Domański and Kinga Zawadzka). IV ISA Forum of Sociology, International Sociological Association, Porto Alegre. Title of presentation: Social Mobility and Stratification of Cultural Tastes: New Dimensions in Poland.
 • 2021 (with Kinga Zawadzka, Henryk Domański and Katarzyna Wyrzykowska). ESA-Arts 11th midterm conference THE SOCIAL EFFECTS OF ART, European Sociological Association, Helsinki. Title of presentation: Between East and West – cultural practices and Poles’ musical tastes.
 • 2021 (with Henryk Domański, Katarzyna Wyrzykowska and Kinga Zawadzka). European Sociological Association Conference 2021, European Sociological Association, Barcelona. Title of presentation: Omnivorousness alla Polacca – musical tastes and the stratification of culture in post-transformational Poland.
 • 2021 (with Henryk Domański). Stratyfikacja gustów muzycznych w Polsce. Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation: Style życia i gusty muzyczne Polaków [Lifestyles and musical tastes of Poles].
 • 2020 (with Henryk Domański)  Conference European Social Survey 9: Poland and its European Context: Continuity and Change. Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation: Conference European Social Survey 9: Poland and its European Context.
 • 2020 (with Henryk Domański, Katarzyna Wyrzykowska and Kinga Zawadzka). Expected Inequalities And Unintended Symmetries. Pracownia Badań nad Działaniem i Konsekwencjami IPSiR UW, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut Nauk Socjologicznych UKSW oraz Instytut Filozofii i Socjologii APS. Title of presentation: Who is “high” and who is “low” in musical tastes? Stratification inside cultural “repertoires”.
 • 2018 (with Henryk Domański)  Conference European Social Survey 8: Poland and its European Context: Continuity and Change. Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation: Effect of education on occupational position. Cross-national patterns of decline or stability in 2002-2016.
 • 2018 (with Henryk Domański)  A visit of the delegation from Vietnam Academy of Social Sciences (VASS) to the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences (IPS PAS), Warsaw. Title of presentation: Explaining gender gap in effect of education on occupational position in European countries: 2002-2016.
 • 2017 (with Zbigniew Karpiński and Michał Sitek)  3rd International Conference on Transitions in Youth, Young Adulthood and Beyond. University of Bern, Switzerland. Title of presentation: Cognitive and socioeconomic predictors of educational choices in Poland.
 • 2017 (with Zbigniew Karpiński)  From school to work. Individual and Institutional Determinants of Educational and Occupational Career Trajectories of Young Poles. Jabłonna, Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences. Title of presentation: Łączenie pracy zawodowej ze studiami [Combing studies and paid job].
 • 2017 (with Henryk Domański, Michał Federowicz, Zbigniew Karpiński, Dariusz Przybysz, Michał Sitek and Tomasz Żółtak)  From school to work. Individual and Institutional Determinants of Educational and Occupational Career Trajectories of Young Poles. Jabłonna, Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences. Title of presentation: From School to Work: Koncepcja projektu, hipotezy, metodologia i najważniejsze ustalenia [From School to Work: The goals of the project, hypotheses, methodology and the most important findings].
 • 2017 with Henryk Domański, Michał Federowicz, Zbigniew Karpiński, Dariusz Przybysz, Michał Sitek and Tomasz Żółtak)  From school to work. Individual and Institutional Determinants of Educational and Occupational Career Trajectories of Young Poles. Jabłonna, Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences. Title of presentation: From School to Work. Badanie ścieżek edukacyjnych i zawodowych [From School to Work: Educational and Occupational Career Trajectories].
 • 2016 (with Henryk Domański and Zbigniew Karpiński) Conference „Style jedzenia w Polsce”. Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation: Patterns of eating in contemporary Poland.
 • 2016 (with Henryk Domański and Zbigniew Karpiński)  Conference „Style jedzenia w Polsce”. Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation: Patterns of eating and social startification.
 • 2016 (with Henryk Domański and Artur Pokropek)  Conference European Social Survey 7: Poland and its European Context: Continuity and Change. Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation: Marriage patterns and social stratification 2002 2014.
 • 2015 (with Henryk Domański, Zbigniew Karpiński and Justyna Straczuk),  Conference on Social Changes of Silk Road Economic Belt Countries, Chinese Academy of Social Sciences, Shanghai. Title of presentation: Relationships between stratification of eating and social origin, marital choices and social capital in Poland.
 • 2015 (with Henryk Domański, Michał Federowicz, Artur Pokropek, Michał Sitek, Marek Smulczyk and Tomasz Żółtak)  Conference on Social Changes of Silk Road Economic Belt Countries, Chinese Academy of Social Sciences, Shanghai. Title of presentation: Relationships between stratification of eating and social origin, marital choices and social capital in Poland
 • 2012 (with Henryk Domański) Conference “Changes of Social Structure in New Emerging Economies”. Chinese Academy of Social Sciences, Yinchuan. Title of presentation: Friendship and patterns of social stratification: 1988-2008,
 • 2012 Conference “Changes of Social Structure in New Emerging Economies”. Chinese Academy of Social Sciences, Yinchuan.  Title of presentation: Comments to session Various Facets of Poverty.
 • 2012 (with Paweł Sztabiński and Franciszek Sztabiński) Conference. Nowe podejścia w analizach ilościowych w naukach społecznych [New methods of quantitative analyses in social sciences], Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Jabłonna. Title of  presentation: Co osoby uczestniczące i nie uczestniczące w surveyach sądzą o gratyfikacjach?  Doświadczenia ESS w Polsce. [What do respondents and non-respondents think of incentives and how do they react to them? The ESS experience in Poland]
 • 2010 (with Henryk Domański) Conference „Euopean Social Survey, round 4”. Polska w Europie. Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation: Educational Marital Homogamy – the openness of  social structure.
 • 2008 Conference ”Zmiany w stratyfikacji społecznej w Polsce [Transformation of social structure and transformation of the social system]”. Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation: Pozycja zawodowa a zachowania wyborcze Polaków (Socio-Occupational Position and Voting Behavior in Poland).
 • 2007 (with Paweł Sztabiński and Franciszek Sztabiński) ESRA 2007 Conference, Prague. Title of presentation: How does length of fieldwork period influence non-response phenomenon and differences between Respondents and Non-Respondents? Findings from the ESS Project in Poland.
 • 2006 (with Paweł Sztabiński and Franciszek Sztabiński) Institute of Sociology, Bulgarian Academy of Sciences, Sophia. Title of presentation  Are Non-Respondents similar to Respondents? A case of Poland.
 • 2005 (with Henryk Domański) Conference „Euopean Social Survey, round 2”, Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. Title of presentation  Educational Homogamy of Spouses in European Countries.
 • 2005 (with Paweł Sztabiński and Franciszek Sztabiński) First conference of the European Association for Survey Research, Barcelona. Title of presentation Respondents and Non-Respondents in European Social Survey: Similar or not? A Case of Poland.
 • 2004 National Congress of The Polish Sociological Association, Poznań. Title of presentation: Log-liner models for ordinal variables.

 

Other

Publications:

 

BOOKS AND REPORTS:

 • 2021 Henryk Domański, Dariusz Przybysz, Katarzyna Wyrzykowska and Kinga Zawadzka. Dystynkcje muzyczne. Stratyfikacja społeczna i gusty muzyczne Polaków [Musical Distinctions. Social stratification and musical tastes of Poles]. Warsaw, Scholar Publisher.
 • 2020 Paweł B. Sztabiński,  Dariusz Przybysz and Franciszek Sztabiński (eds.). Polska-Europa: Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2018/19 [Poland-Europe: Results of the European Social Survey 2002-2018/19]. Warsaw, IFiS PAN Publisher.
 • 2019 Małgorzata Druciarek, Dariusz Przybysz and  Izabela Przybysz.  Women in local politics in Poland. Strategies of political parties in the 2018 local government elections. Instytut Spraw Publicznych and the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Warszawa.
 • 2018 Irina Tomescu-Dubrow, Kazimierz M. Słomczyński, Henryk Domański, Joshua K. Dubrow, Zbigniew Sawiński and Dariusz Przybysz (ed.), Dynamics of Class and Stratification in Poland – 1945–2015. Budapest: Central European University Press
 • 2015 Henryk Domański, Zbigniew Karpiński, Dariusz Przybysz and Justyna Straczuk. Wzory jedzenia a struktura społeczna [Eating patterns and social stratification]. Warsaw, Scholar Publisher.
 • 2012 H. Domański, Z. Karpiński, A. Pokropek, D. Przybysz, Z. Sawiński, K. M. Słomczyński, R. Trzciński. Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną [Methodological issues in research on social stratification]. Warsaw, Scholar Publisher.
 • 2007 Henryk Domański, Dariusz Przybysz. Homogamia małżeńska i hierarchie społeczne [Marital homogramy and social hierarchies]. Warsaw, IFiS PAN Publisher.

 

CHAPTERS IN EDITED VOLUMES:

 • 2023 Dariusz Przybysz. The (In) stability of Voting Behaviour in Poland, 2001–2015, in: Kazimierz M.  Slomczynski, Michał  Kotnarowski, Irina Tomescu-Dubrow.  Joshua K. Dubrow (eds) Poland: Thirty Years of Radical Social Change, Leiden, Boston, Brill: 235-266.
 • 2021 Zbigniew Karpiński, John Skvoretz, Adam Kęska and Dariusz Przybysz. The Big Tent: Integrating Macro Models for Intergroup Association with Experimental Data on Exchange Relations in a Minimal Group Setting. In Shane R. Thye and Edward, J. Lawler (eds.), Advances in Group Processes, Volume 38. Bingley: Emerald Publishing Limited: 165-186.
 • 2020 Henryk Domański and Dariusz Przybysz. Podobieństwa i różnice między krajami w ocenie sprawiedliwych zarobków  [Similarities and differences between countries in the assessment of fair earnings]. In: Paweł. B. Sztabiński, Dariusz Przybysz and Franciszek Sztabiński (eds.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2018/9. Warsaw, IFiS PAN Publisher: 113-126.
 • 2018 Henryk Domański, Dariusz Przybysz and Artur Pokropek. Patterns od spouse selection in European countries 2002-2014. In: Paweł. B. Sztabiński, H. Domański, and  F. Sztabiński (ed.), New Uncertainties and Anxieties in Europe. Seven Waves of the European Social Survey. Berlin, Peter Lang: 191-227.
 • 2018 Henryk Domański and Dariusz Przybysz. Malejący wpływ wykształcenia na pozycję zawodową?  [The effect of education on occupational position.] In: Paweł. B. Sztabiński (ed.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2016/7. Warsaw, IFiS PAN Publisher: 86-104.
 • 2018 Dariusz Przybysz. Class Voting in Poland, 1991 – 2011. In: I. Tomescu-Dubrow, K. M. Słomczyński, H. Domański, J. K. Dubrow, Z. Sawiński and D. Przybysz (eds.), Dynamics of Class and Stratification in Poland – 1945–2015. Budapest: Central European University Press: 217-254.
 • 2018 Henryk Domański, Bogdan Mach and Dariusz Przybysz. Social Mobility in Education and Occupation, 1982–2006. In: I. Tomescu-Dubrow, K. M. Słomczyński, H. Domański, J. K. Dubrow, Z. Sawiński and D. Przybysz (eds.), Dynamics of Class and Stratification in Poland – 1945–2015. Budapest: Central European University Press: 83-110.
 • 2017 Katarzyna Andrejuk and Dariusz Przybysz. Dynamika postaw eurosceptycznych [Dynamics of Eurosceptic Attitudes] In: A. Kiersztyn, D.  Życzyńska-Ciołek and K. M. Słomczyński (eds.), Social Stratification: Resources, Opportunities, and Barriers. Polish Panel Survey POLPAN 1988–2013. Warsaw, IFiS PAN Publisher:359-379.
 • 2016 Henryk Domański, Dariusz Przybysz and Artur Pokropek. Patterns of mariage – tendencje do otwartości struktury społecznej [Patterns of spouse. Tendencies towards the openness of social structure]. In: Paweł. B. Sztabiński (ed.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2015. Warsaw, IFiS PAN Publisher: 17-46.
 • 2016 Henryk Domański, Michał Federowicz, Artur Pokropek, Dariusz Przybysz, Michał Sitek, Marek Smulczyk and Tomasz Żółtak. Effects of Social Origin and Abilities on Educational Choices [published in Chinese]. In: ZHAO Kebin and LU Peng (eds.), Beyond the Transition. Social Change in China and Central-Eastern Europe. Beijing, Social Science Academic Press: 19-119.
 • 2016 Henryk Domański, Zbigniew Karpiński, Dariusz Przybysz and Justyna Straczuk. Social Stratification and Eating Patterns in Poland [ published in Chinese]. In: ZHAO Kebin and LU Peng (eds.), Beyond the Transition. Social Change in China and Central-Eastern Europe. Beijing, Social Science Academic Press: 414-435.
 • 2014 Vera Trappmann, Krzysztof Jasiecki and Dariusz Przybysz The Role of Formal Worker-Representation in Labour Relations. In: Katharina Bluhm, Bernd Martens and Vera Trappmann (eds.), Business Leaders and New Varieties of Capitalism in Post-Communist Europe. London and New York, Routledge: 176-204.
 • 2012 Dariusz Przybysz and Henryk Domański. Pomiar otwartości barier społecznych [Measurement of social barriers]. In: H. Domański, Z. Karpiński, A. Pokropek, D. Przybysz, Z. Sawiński, K. M. Słomczyński, R. Trzciński (eds.), Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną. Warsaw, Scholar Publisher: 152-192.
 • 2012 Henryk Domański, Dariusz Przybysz. and Zbigniew Sawiński). Jak mierzyć usytuowanie w strukturze społecznej? Podejście kategorialne. [How to measure social position? Categorical approach.] In: H. Domański, Z. Karpiński, A. Pokropek, D. Przybysz, Z. Sawiński, K. M. Słomczyński, R. Trzciński (eds.),  Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną. Warsaw, Scholar Publisher:  14-61.
 • 2012 Henryk Domański, Kazimierz M. Słomczyński and Dariusz Przybysz. Skale zawodów [Occupational scales]. In: H. Domański, Z. Karpiński, A. Pokropek, D. Przybysz, Z. Sawiński, K. M. Słomczyński, R. Trzciński (eds.), Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną. Warsaw, Scholar Publisher: 62-114.
 • 2011 Dariusz Przybysz and Henryk Domański. Analiza zmiennych porządkowych. Modele logarytmiczno-liniowe (The analysis of ordinal variables. Log-linear models). In: J. Brzeziński (ed.), Metodologia Badań Społecznych [Social Research Methodology]. Poznań. ZYSK i S-ka Publisher: 403-460.
 • 2008 Henryk Domański and Dariusz Przybysz. Pozycja społeczno-zawodowa a zachowania wyborcze Polaków (Socio-Occupational Position and Voting Behavior in Poland). In: H. Domański (ed.), Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce (Transformation of social structure and transformation of the social system). Warsaw, IFiS PAN Publisher: 211-245.
 • 2008 Henryk Domański, Bogdan Mach and Dariusz Przybysz. .. Pochodzenie społeczne – wykształcenie – zawód: ruchliwość społeczna w Polsce w latach 1982-2000 (Social origin – education – occupation: social mobility in Poland, 1982–2006). In: H. Domański (ed.), Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce. Warsaw: Warsaw, IFiS PAN Publisher: 97-132.
 • 2006 Henryk Domański and Dariusz Przybysz. Podobieństwo poziomu wykształcenia małżonków [The Homogamy of Education Level of Spouses].  In: H. Domański, A. Ostrowska, P. Sztabiński (eds.) W środku Europy? Wyniku europejskiego sondażu społecznego [Inside Europe. The Results of European Social Survey]. Warsaw, IFiS PAN Publisher.
 • 2004 Dariusz Przybysz. Dlaczego Polacy nie głosują? Analiza przyczyn bierności wyborczej [Why don’t Poles vote? Analysis of the reasons of civic passivity]. In: H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (eds.) Niepokoje polskie. Warsaw, IFiS PAN Publisher: 191-223.
 • 2001 Dariusz Przybysz. Nota metodologiczna (Methodological Remarks), in: W. Wesołowski (ed.). Obciążeni polityką. Posłowie i partie [Burdened with Politics. Deputies, Parliament, Parties], Warsaw, IFiS PAN Publisher.

 

 

PEER REVIEWED ARTICLES:

 • 2024 Henryk Domański, Dariusz Przybysz, Katarzyna Wyrzykowska and Kinga Zawadzka. Oglądanie filmów z perspektywy podziałów klasowych [Watching movies from the perspective of social class divisions]. Przegląd Socjologiczny, 73(1): 75-100.
 • 2023 Zbigniew Karpiński, Adam Kęska, Dariusz Przybysz, John Skvoretz. Stability of dyadic exchange: Experimental evidence for the impact of shared group membership. Social Science Research, 116, 102940.
 • 2023 Henryk Domański, Dariusz Przybysz, Katarzyna Wyrzykowska and Kinga Zawadzka. The Effect of Social Mobility on Cultural Barriers in Poland. Polish Sociological Review 223(3): 353-368.
 • 2023 Henryk Domański, Dariusz Przybysz, Katarzyna Wyrzykowska and Kinga Zawadzka. Seriale telewizyjne a dystanse klasowe w Polsce. Studia Socjologiczne, 1 (248): 115-143.
 • 2022 Henryk Domański, Dariusz Przybysz. The Effect of Education on Occupational Position in European Countries: 2002–2016. “Polish Sociological Review”, 2 (218): 1231 – 1413.
 • 2022 Henryk Domański, Dariusz Przybysz, Katarzyna Wyrzykowska and Kinga Zawadzka. Praktyki wychowawcze a transmisja wzorów kulturowych [Parenting practices and the transmission of cultural patterns in the family]. “Kultura i Spoleczenstwo [Culture and Society]”, 1 (66): 123-148.
 • 2021 Adam Kęska,  Dariusz Przybysz and Bogdan Mach. Influence of the source of information on homophily assessment: data provided by subjects vs data provided by their confidants. “Ask. Research & Methods”, 1 (30): 3-24.
 • 2020 Henryk Domański, Dariusz Przybysz, Katarzyna Wyrzykowska and Kinga Zawadzka. Homology of Musical Tastes in Poland. “Studia Socjologiczne”, 4 (239): 183-211.
 • 2019 Henryk Domański, Bogdan Mach and Dariusz Przybysz. Otwartość polskiej struktury społecznej: 1982–2016 [The Openness of Social Structure in Poland: 1982–2016], “Studia Socjologiczne”, 1: 25-63.
 • 2016 Henryk Domański, Michał Federowicz, Artur Pokropek, Dariusz Przybysz, Michał Sitek, Marek Smulczyk ad Tomasz Żółtak. Ścieżki edukacyjne a zdolności i pozycja społeczna [Effects of Social Origin and Abilities on Educational Choices], “Studia Socjologiczne”, 1: 67-98.
 • 2016 Henryk Domański, Zbigniew Karpiński, Dariusz Przybysz and Justyna Straczuk. Social Stratification and Eating,  “Ask. Research & Methods”, 18: 3-18.
 • 2012 Henryk Domański and Dariusz Przybysz. Friendship patterns and social inequality, “International Journal of Sociology” 42(1): 31-59.
 • 2012 Henryk Domański and Dariusz Przybysz. Wybór znajomego a stratyfikacja społeczna w Polsce w latach 1988-2008 [Friendship and patterns of social startification in Poland 1988-2008], „Kultura i Społeczeństwo” LVI: 233-260.
 • 2012 Paweł B. Sztabiński,  Franciszek Sztabiński and Dariusz Przybysz. What do respondents and non-respondents think of incentives and how do they react to them? The ESS experience in Poland,  „Ask. Research & Methods”, 21: 87-122.
 • 2012 Henryk Domański, Michał Federowicz, Artur Pokropek, Dariusz Przybysz, Michał Sitek, Marek Smulczyk and Tomasz Żółtak. From School to Work: Individual and Institutional Determinants of Educational and Occupational Career Trajectories of Young Poles,  „Ask. Research & Methods”, 21: 123-141.
 • 2009 Paweł B. Sztabiński,  Franciszek Sztabiński and Dariusz Przybysz. How does length of fieldwork period influence non-response? Findings from ESS 2 in Poland, „Ask. Research & Methods”, 18: 67-95.
 • 2009 Henryk Domański and Dariusz Przybysz.  Bariery zawierania małżeństw w Polsce w latach 1977−2007 [Barriers in marriage patterns in Poland 1977−2007], „Studia Socjologiczne” 1: 53-87.
 • 2007 Paweł B. Sztabiński,  Franciszek Sztabiński and Dariusz Przybysz. Are non-respondents similar to respondents? Findings from the ESS-2004 in Poland,  “Ask. Społeczeństwo. Badania. Metody” 16: 25-54.
 • 2005 Henryk Domański and Dariusz Przybysz. Homogamia edukacyjna małżonków w krajach europejskich [Educational Homogamy of Spouses in European Countries], „Studia Socjologiczne” 4: 69-98.
 • 2004 Dariusz Przybysz Modele logarytmiczno-liniowe dla zmiennych porządkowych. Przykłady zastosowania [Log-liner models for ordinal variables. Some examples], “ASK. Społeczeństwo, badania, metody” 13: 51-85.
 • 2003 Dariusz Przybysz. Wyrazistość kandydata na scenie politycznej i niepewność wyborcy [Candidate’s Distinctive Image on the Political Scene and Voters’ Uncertainty],, “Studia Socjologiczne” 1: 79-111.
 • 2003 Henryk Domański and Dariusz Przybysz. Analiza przydatności schematu EGP jako wskaźnika pozycji społecznej [Validity of EGP as a measure of social position], “ASK. Społeczeństwo, badania, metody” 12: 85-116.
 • 2000 Dariusz Przybysz. Agregowanie ocen sędziów sportowych jako przykład zbiorowego podejmowania decyzji [Aggregation of the Sport Judges Marks as a Form of Collective Decision Making],  “Studia Socjologiczne” 1-2: 106-136.
Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey