Zbigniew KarpińskiInformacje

Imię i nazwisko

Zbigniew Karpiński

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

Funkcja w IFiS PAN

pracownik naukowy

E-mail

zbigniew.karpinski@startmail.com

Strona www

zbig-karp.com

Telefon

+48 22 65 72 834

Pokój

116

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zakład

—–

Zespół badawczy

Zespół Badań Struktury Społecznej

Obszary zainteresowań naukowych

kooperacja i zaufanie; status i nierówność; sprawiedliwość i legitymizacja; teoria formalna w socjologii; formalne modele procesów społecznych; eksperyment w socjologii; modelowanie log-liniowe; metody ilościowe

Wykształcenie
 • 2003 – 2007: studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Rozprawa doktorska zatytułowana ,,Teoria relacji międzygrupowych: modele teoretyczne i testy empiryczne”. Promotor: prof. dr hab. Henryk Domański
 • 1997 – 2002: Instytut Socjologii UJ. Praca magisterska zatytułowana ,,Strukturalne uwarunkowania szans życiowych: Krytyczna i logiczna analiza teorii relacji międzygrupowych Petera M. Blaua”. Promotor pracy: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
 • 1993 – 1997: II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu, klasa o profilu matematyczno-fizycznym
Doświadczenie zawodowe
 • od marca 2009 r.:adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN
 • od października 2006 r.: wykładowca w Collegium Civitas
Realizowane projekty badawcze
 • Kierownik projektu ,,Dylematy kooperacji w warunkach zróżnicowania statusowego. Hipotezy teoretyczne i testy eksperymentalne”, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Główny wykonawca w projekcie ,,Polski Survey Panelowy, 1988 – 2013”, kierownik projektu: prof. Kazimierz M. Słomczyński, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Główny wykonawca w projekcie ,,Wzory jedzenia, style życia, stratyfikacja społeczna: perspektywa porównawcza”, kierownik projektu: prof. Henryk Domański, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Zagraniczne doświadczenia naukowe
 • październik – grudzień 2009 r.: Visiting Research Fellow w School for Slavonic and East European Studies w University College London
Nagrody i wyróżnienia
 • 2010 – nagroda w programie ,,Zostańcie z Nami!” Tygodnika Polityka
 • 2003 – Nagroda 1. Stopnia im. Floriana Znanieckiego na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie Socjologii w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Działalność dydaktyczna
 • Szkoła Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii
  • 2013: Analysing Social Data Using R (wspólnie z Michałem Bojanowskim, studia doktoranckie)
 • Instytut Psychologii PAN
  • 2013: Statystyka wielozmiennowa (wspólnie z Henrykiem Domański, studia doktoranckie)
 • Collegium Civitas
  • od 2012 r.: Wprowadzenie do statystyki (studia pierwszego stopnia)
  • od 2012 r.: Elementy wnioskowania statystycznego (studia pierwszego stopnia)
  • od 2012 r.: Gospodarka i społeczeństwo (studia pierwszego stopnia)
  • 2006 – 2012: Wprowadzenie do metod badań społecznych (studia pierwszego stopnia)
  • 2006 – 2012: Metody ilościowe badań społecznych
   (studia pierwszego stopnia)
  • 2007 – 2009: Metody badań politologicznych (studia pierwszego stopnia)
  • 2008 – 2011: Eksperymenty laboratoryjne w naukach społecznych (studia drugiego stopnia)
  • 2008 – 2011: Nierówności społeczne w psychologii społecznej i socjologii (studia drugiego stopnia)
Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach
 • Wysieńska, Kinga-Di Carlo i Zbigniew Karpiński (2015). In and out of the labor market: A longitudinal analysis of the motherhood penalty and job interruptions. Referat na 12. Zjeździe European Sociological Association, Sesja: Gender, difference and inequality: Rethinking work and welfare for a better world, Praga, 25-28. sierpnia
 • Wysieńska, Kinga-Di Carlo i Zbigniew Karpiński (2015). Is variation in perceptions of inequality and redistribution actual or artifactual? Effects of wording, order, and the number of items. Referat na 6. Zjeździe European Survey Research Association, Sesja: The impact of questionnaire design on measurements in surveys, Rejkiavik, 13-17. lipca
 • Karpiński, Zbigniew i Kinga Wysieńska-Di Carlo (2015). Cooperation Between Strangers of Equal and Unequal Status. Referat na sympozjum Experimental Research in the Social Sciences, Kraków, 12-13. czerwca
 • Karpiński, Zbigniew i Kinga Wysieńska-Di Carlo (2014). Cooperation Between Strangers of Unequal Status. Referat na XVIII Światowym Kongresie Socjologicznym International Sociological Association, Sesja: Experimental Studies in Rational Choice Theory, Jokohama, 13-18. lipca
 • Wysieńska-Di Carlo, Kinga i Zbigniew Karpiński (2014). Discrimination Facing Immigrant Job Applicants in Poland – Results of a Field Experiment. Referat na XVIII Światowym Kongresie Socjologicznym International Sociological Association, Sesja: Immigrants in the Labour Market, Jokohama, 13-18. lipca
 • Karpiński, Zbigniew (2012). Too Much Inequality: Injustice or Artifact? Referat na 26. Zjeździe Nordic Sociological Association, Sesja Social Stratification and Labour Market, Rejkiavik, 15-18. sierpnia
 • Karpiński, Zbigniew (2012). Popular Perceptions of the Justice of Earnings. Referat na corocznym Zjeździe Chińskiego Towarzystwa Socjologicznego, Yin Chuan, 12-14. lipca
 • Karpiński, Zbigniew (2011). Testing a Formal Theory of Images of Stratification: A Pilot Study. Referat na 4. zjeździe European Survey Research Association, Sesja: Analysing Survey Data – New Methodologies II, Lozanna, 17-22. lipca
 • Karpiński, Zbigniew (2006). Images of the Shape of the Stratified System: Empirical tests of a Theoretical Model. Referat na 29. Zjeździe International Society of Political Psychology, Barcelona, 12-15. lipca
 • Karpiński, Zbigniew (2005). Images of Social Stratification and Perception of Distributive Justice: Theoretical Models and Their Empirical Evaluation. Referat 37. Kongresie Światowyn International Institute of Sociology, Sesja: Social Psychology of Inequality and Conflict, Sztokholm, 12-15. lipca
Dorobek popularyzatorski
 • Wysieńska-Di Carło, Kinga i Zbigniew Karpiński. 2015. Dylematy kooperacji. Academia 44 (4):10-13
 • Karpiński, Zbigniew. 2010. Społeczne laboratorium. Academia 24 (2):12-15
Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey