Joanna KlimczykInformacje

Imię i nazwisko

Joanna Klimczyk

Stopnie i tytuły naukowe

dr

Stanowisko

adiunkt

E-mail

jklimczyk@ifispan.edu.pl

Pokój

225

Skrócony biogram

JOANNA KLIMCZYK zajmuje się filozofią praktyczną, a w szczególności problematyka normatywności. Obecnie realizuje projekt podoktorski “Companions in normativity” w zespole Prof. Tadeusza Szubki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego poświęcony analizie normatywności w moralności i języku, w którym proponuje jednolite ujęcie normatywności w filozofii praktycznej i teoretycznej i broni pewnej odmiany celowościowej teorii normatywności. Od 2010 roku jest wykładowcą w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey