Szymon WróbelInformacje

Imię i nazwisko

Szymon Wróbel

Stopnie i tytuły naukowe

prof. dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

E-mail

wrobelsz@gmail.com

Skrócony biogram

Prowadzi badania mieszczące się w zakresie szeroko pojętej kognitywistyki zmierzającej do wyjaśniania zachować społecznych człowieka. Tematy jego prac badawczych z ostatnich lat to: Ewolucja dyspozycji do zachowań kooperacyjnych a komunikacja symboliczna (2013), Ryzyko i kooperacja. Niepewność dotycząca zachowań innych osób (2012), Rodzaje pamięci w świetle współczesnych badań psychologicznych i neurologicznych (2011), Fenomenologiczne a kognitywne rozumienie języka (2010), Specyfika wyjaśnienia ewolucyjnego powstania gramatyki moralnej w ujęciu Marca D. Hausera (2009), Zawiść z perspektywy teorii gier (2008), Granice modularności. Przypadek modułu poznania społecznego (2007).

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey