Zespół Socjologii Migracji

dr hab. Katarzyna Andrejuk, prof. IFiS PAN – Kierownik
Doktoranci:
Karol Haratyk (doktorant SNS)

Okładki książek autorstwa/współautorstwa dr. hab. Katarzyny Andrejuk, prof. IFiS PAN

Zespół Socjologii Migracji zajmuje się tematyką migracji międzynarodowych, w tym: migracji do Polski, emigracji z Polski za granicę, mobilności w obrębie Unii Europejskiej, polityką migracyjną w Polsce i UE oraz postawami wobec migrantów, cudzoziemców, mniejszości. Prowadzone badania dotyczą migracji zarobkowej, migracji edukacyjnej, rodzinnej i uchodźczej, a także mechanizmów adaptacji migrantów, w szczególności ich aktywności na rynkach pracy państw przyjmujących.

Zespół Socjologii Migracji realizuje projekty badawcze dotyczące historycznych, jak i współczesnych aspektów migracji. Od 2021 roku, uczestniczy w międzynarodowym projekcie “Post- World War 2 Migration Flows in V4 Countries in the Propaganda Studies context” – wraz z Institute of Social Sciences (Koszyce) oraz Silesian Museum (Opava). Również od 2021 roku, bierze udział w międzynarodowym grancie „The Politics of European and American Single-Market Governance (SINGLEMARKETS)” – wraz z Uniwersytetem w Oslo oraz Uniwersytetem Sciences Po Bordeaux. W 2022 roku w ZSM rozpocznie się projekt dr Imran Sarihasan finansowany z programu Pasific „Persisting Immigrant Entrepreneurship in European Union Member States during the Economic Downturn due to Covid-19 Pandemic”.

Zespół Socjologii Migracji organizuje serię Seminaria Migracyjne IFIS PAN, a także konferencje poświęcone tematyce migracyjnej. W styczniu 2022 r. współorganizował konferencję online „Post-WWII Migration Flows (not only) in the Propaganda Studies Context” wraz z Institute of Social Sciences (Koszyce) oraz Silesian Museum (Opava).

Wybrane najnowsze publikacje:

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey