Seminarium Filozofia Kognitywistyki: Poznawcze podstawy zachowań rytualnych i przesądnych

Zapraszamy na kolejne posiedzenie Seminarium Filozofia Kognitywistyki IFiS PAN, które odbędzie się dnia 30 marca 2018 (piątek) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72) w sali 161 o godz. 12.00.

Gościem seminarium będzie dr. hab. Konrad Talmont-Kamiński (UwB), który przedstawi wyniki badań, przeprowadzonych w związku z jego artykułem “Malinowski’s magic and Skinner’s superstition: Reconciling explanations of magical practices” (tekst w PDF do dyskusji dostępny jest tutaj).

Print Friendly, PDF & Email

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey