Podsumowanie projektu „Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności”

Projekt „Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności” był interdyscyplinarnym przedsięwzięciem badawczym, którego celem było opracowanie ujęcia unifikacji i integracji w dziedzinie kognitywistyki. Kognitywistyka wykorzystuje narzędzia, metody i koncepcje z różnych dziedzin, co stawia pod znakiem zapytania kwestię unifikacji badań w tej dziedzinie. Projekt zespół stawiał hipotezę, że dzięki różnorodności badania interdyscyplinarne mogą zostać zunifikowane lub zintegrowane.

W projekcie analizowano modele i ramy pojęciowe stosowane w kognitywistyce, w tym teorie ucieleśnionego poznania i przetwarzania predykcyjnego. Jednakże, mimo że były one uważane za teorie unifikacyjne, okazało się, że są one tylko pewnymi wskazówkami do opracowywania zunifikowanych teorii. Projekt skupił się również na historii nauk kognitywnych i analizie pojęciowej.

Zespół projektu składał się z filozofów, psychologów poznawczych i klinicznych, którzy podejmowali badania eksperymentalne. Projekt opierał się na stanowisku neomechanicyzmu, które jest obecnie dominującym stanowiskiem we współczesnej filozofii nauki.

Dzięki projektowi udało się opracować adekwatne opisy integracji i unifikacji, co pozwoliło lepiej uzasadnić normatywne zasady udanej interdyscyplinarnej współpracy naukowej.

Raport merytoryczny z wykonania projektu udostępniamy na naszej stronie. Zawiera on listę najważniejszych publikacji wraz ze wskazaniem poszczególnych wątków naszych badań. Kompletna lista publikacji wraz z odnośnikami dostępna jest na stronie projektu tutaj – ukazało się kilka już po napisaniu raportu, może ukażą się jeszcze dwie.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey