ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ BADANIA „Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna a procesy kształtowania się stylów życia Polaków”.

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt 3 lit. „e”.

Zaproszenie do składania ofert
Załączniki do zaproszenia
ESS ERIC Specifications Round 9

Zmiany dotyczące treści Zaproszenia do składania ofert z dnia 21-08-2018
Zmiany dotyczące treści Zaproszenia do składania ofert z dnia 22-08-2018
Zaproszenie do skladania ofert po zmianach z dnia 22-08-2018

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey