Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w badaniu “Dystynkcje muzyczne…”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w badaniu “Dystynkcje muzyczne…”

Szczegóły: CCF20181001_0002

 

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey