Konkurs na stanowisko pracownika naukowego – profesora zwyczajnego w dyscyplinie filozofii

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk  ogłasza  konkurs na stanowisko pracownika naukowego – profesora zwyczajnego w dyscyplinie filozofii, specjalność: antropologia filozoficzna

Liczba wolnych etatów: 1

Zatrudnienie: umowa o pracę w wymiarze1/10 etatu: od 1 lutego 2019 r.

Profil badacza wg wytycznych UE:

R1/ R2/ R3/ R4[1]

Wymagane kwalifikacje:

  1. tytuł profesora w dziedzinie filozofii;
  2. znaczący dorobek w obszarze badań dotyczącym antropologii filozoficznej i współczesnej filozofii niemieckiej;
  3. doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi;
  4. doświadczenie w kierowaniu rozwojem młodych pracowników naukowych (promotorstwo prac doktorskich);
  5. dobra znajomość języka niemieckiego i angielskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię.

[1] First Stage Researcher (R1) – tytuł magistra lub równoważny, doktorant, wymagane doświadczenie badawcze poniżej 4 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin)

Recognised Researcher (R2) – stopień naukowy doktora lub równoważny; niesamodzielny pracownik naukowy. Doświadczenie badawcze powyżej 4 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin)

Established Researcher (R3) – samodzielny pracownik naukowy, ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. Doświadczenie badawcze powyżej 4 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin)

Leading Researcher (R4) – samodzielny pracownik naukowy, ze stopniem naukowym doktora habilitowanego na stanowisku profesora nadzwyczajnego z doświadczeniem badawczym powyżej 10 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin). Samodzielny pracownik naukowy, ze stopniem profesora.

Szczegóły:Kon_prof_zwycz_fil

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey