ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.02.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.02.2019 r.

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty wydawniczej na wydanie następujących pozycji książkowych: edycja krytyczna pięciu tekstów neo-łacińskich w ramach projektu Inspiracje arystotelesowskie w myśli polskiej późnego Renesansu. Edycje tekstów  przyznanego przez  NRPH-11H 13 0085 82 i  finansowanego w latach 2014-2019:

1) A. Burski, DIalectica Ciceronis, Zamość 1604

2) B. Keckermann, Systema disciplinae politicae, Hanau, 1608;

3) F. Tidike, Microcosmus, Lipsk 1615;

4) J. Regius, Exercitationes peripateticae, Mulhausen, 1602;

5) J. Crell, Ethica Aristotelica, s.l. 1656).

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

zapytanie ofertowe_oferta wydawnicza

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey