(Meta-)język lingwistów: krytycznie w kwestii semantyki obiektów diagnozy (meta-)lingwistycznej -25.01.2019 r.

Zapraszamy do udziału w kolejnym posiedzeniu seminarium “Filozoficznych problemów wiedzy” w dniu 25 stycznia 2019 r. w sali 154, Pałac Staszica, IFiS PAN, godz. 11:30, w czasie którego referat nt. (Meta-)język lingwistów: krytycznie w kwestii semantyki obiektów diagnozy (meta-)lingwistycznej wygłosi Prof. Grzegorz Pawłowski (UW, Wydział Lingwistyki Stosowanej oraz Interdyscyplinarne Forum Semantyczne). Referat ten będzie kontynuacją listopadowego “Dwugłosu w kwestii semantyki matematyki”

W referacie zostaną poruszone następujące kwestie:

  1. Status (onto-)logiczny języka i językowych eksponentów ,
  2. Obiekty realne i idealne w lingwistyce,
  3. Teoria zbiorów jako (adekwatny) instrument diagnozy (meta-)lingwistycznej,
  4. Alternatywne instrumenty diagnozy (meta-)lingwistycznej?

Organizatorzy: Zbigniew Król, Józef Lubacz, Krzysztof Wójtowicz

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey