Kapitał moralny. Polityki historyczne w późnej nowoczesności: 28.01.2019

Serdecznie zapraszamy na  seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej  i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury z cyklu Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny, które odbędzie się  w  poniedziałek 28 stycznia 2019 r., o godz. 15.00, w Pałacu  Staszica, Nowy Świat 72, w sali 154.

Dr hab. Michał Łuczewski (IS UW)

wygłosi referat pt.

Kapitał moralny. Polityki historyczne w późnej nowoczesności

Abstract: W swoim wystąpieniu przedstawię główne tezy książki pod tym samym tytułem. Wprowadzam w niej pojęcie kapitału moralnego jako zbioru opowieści moralnych nadających danej wspólnocie status moralny jako (spadkobiercę) ofiarę, herosów bądź sprawców. Pojęcie kapitału moralnego stosuję do analizy polityki historycznej Polski, Rosji i Niemiec na przykładzie dziesięciu najważniejszych miejsc pamięci w każdym z tych krajów. Główna konkluzja książki sprowadza się do zidentyfikowania trzech form kapitału moralnego: opowieści etosowej dotyczącej siły charakteru wspólnoty w czasie (Rosja), opowieści powrotu do źródeł, która przywraca wspólnotę do życia (Polska) i opowieści konwersji, która odcina się od przeszłości wspólnoty i tworzy jej nową wizję (Niemcy). Uważam, że trzeci rodzaj opowieści w obecnym kontekście społecznym nadaje danej wspólnocie najwyższy kapitał moralny. Wyjaśniam w ten sposób paradoks, że spadkobiercy ofiar i herosów II wojny światowej mają niższy kapitał moralny niż spadkobiercy sprawców.

.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey