Konferencja “Nauki w służbie społeczeństwa w sytuacjach pandemii i zagrożeń z nią związanych”

W imieniu Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych Polskiej Akademii Umiejętności oraz komitetu organizacyjnego, w skład którego wchodzą przedstawiciele IFiS PAN oraz Wydziału Humanistycznego AGH, zapraszamy do udziału w konferencji zatytułowanej „Nauki w służbie społeczeństwa w sytuacjach pandemii i zagrożeń z nią związanych (z perspektywy diagnoz naukowych, eksperckich i obywatelskich)”, która odbędzie się 25– 26 czerwca, 2021.

Konferencja będzie składała się z pięciu sesji problemowych. Na piątek (25 czerwca) zaplanowaliśmy: dwa wykłady wprowadzające: przedstawiciela nauk przyrodniczych oraz przedstawiciela nauk humanistycznych i społecznych; dwie sesje tematyczne: sesja I będzie zawierała prezentacje zespołowych, w większości interdyscyplinarnych, projektów badawczych dotyczących różnych wymiarów pandemii. Sesja II dotyczy problematyki pandemii z perspektywy nauk przyrodniczych (wykład oraz wystąpienia).

Sobotnie sesje tematyczne prowadzone przez przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych będą poświęcone tematyce pandemii, jej uwarunkowaniom społecznym, kulturowym i politycznym. Zaplanowaliśmy krótkie prezentacje problemowe i dyskusje panelowe. Będą brać w nich udział, zwłaszcza w dyskusjach panelowych, oprócz naukowców również eksperci i działacze społeczni, zaangażowani w różne formy diagnozowania pandemii i innych zagrożeń cywilizacyjnych (przy współpracy z praktykami).

Na zakończenie konferencji dyskutować będziemy o współpracy naukowców z różnych dziedzin, ekspertów i praktyków. Spróbujemy zarysować program współpracy badawczej i eksperckiej w zakresie problematyki pandemii i innych zagrożeń.

Przekazujemy link do Zooma:

25 czerwca (rejestracja online od 9.45)

https://us02web.zoom.us/j/82096240449?pwd=WEdaQzZBZ2RTSytIZFUvZWhuZ2tuZz09

  • Meeting ID: 820 9624 0449
  • Passcode: 007072

26 czerwca (rejestracja online od 9.45)

https://us02web.zoom.us/j/89879837813?pwd=M0lIT3hWaWZoeGlHZGlmS2w5V09ydz09

  • Meeting ID: 898 7983 7813
  • Passcode: 242838

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/124731793071233

Program konferencji:

PROGRAM

PROGRAM KONFERENCJI

25 CZERWCA 2021 (PIĄTEK)

9.45–10:00 Rejestracja online

Otwarcie konferencji: 10.00 – 10.20

  • Reprezentant władz PAU wita uczestników konferencji: Prof. dr hab. Andrzej Białas
  • Powitanie w imieniu władz Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU: Prof. dr hab. Zygmunt Kolenda, były przewodniczący Komisji; prof. dr hab. Michał Praszałowicz, przewodniczący Komisji
  • W imieniu komitetu organizacyjnego: prof. dr hab. Joanna Kurczewska

10.20 – 10.50: I wykład wprowadzający: Prof. dr hab. Inż. Stanisław Nagy (Wydział WNiG AGH): Europejski Zielony Ład i kontrowersje z nim związane

10.50 – 11.20: II wykład wprowadzający: Prof. dr hab. Piotr Sztompka (Instytut Socjologii UJ): Zaufanie i ryzyko w czasach zarazy

11.20 – 11.35: Przerwa kawowa

Sesja I: Nauki w Polsce, instytucje naukowe, duże projekty badawcze (krótkie prezentacje najważniejszych zadań oraz wniosków z badań); Moderatorzy: prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy (AGH), dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH

11.35 – 11.55: Dr Jan Kisielewski (Wydział Fizyki, UwB): Modelowanie epidemii COVID-19 w Polsce

11.55 – 12.15: Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć (Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ), wiceprzewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu ds. COVID – 19 przy Prezesie PAN: tytuł w trakcie ustalania

12.15 – 12.35: Prof. dr hab. Maria Halamska (IRWiR PAN): Społeczności lokalne wobec pandemii

12.35 – 12.55: Dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH (Instytut Statystyki i Demografii): Seniorzy w okresie pandemii – badanie SHARE Corona

12.55–14.00: Przerwa na lunch

14.00– 14.20: Prof. dr hab. Jerzy Hausner (Przewodniczący Rady Programowej OEES, Fundacja GAP): Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej stan pandemiczny

14.20– 14.40: Dr hab. Arkadiusz Karwacki, profesor UMK (Instytut Socjologii): Nowe warunki – okrzepłe problemy. Jakość życia Polaków w czasie I fali pandemii w świetle pamiętników

14.40– 15.00: Prof. dr hab. Marek Krajewski, dr Maciej Frąckowiak, mgr Piotr Luczys (Wydział Socjologii UAM): Próbując odzyskać sprawczość. Wielkomiejskie klasy średnie wobec pandemii. Wybrane rezultaty badań „Życie codzienne w czasie pandemii”

15.00– 15.20: Dr hab. Wiesław Gumuła, profesor UJ (Instytut Socjologii UJ): Finansjalizacja w czasie pandemii

15.20– 15.50: Dyskusja ogólna

15.50 – 16.05: Przerwa kawowa

Sesja II: Nauki przyrodnicze w czasie i wobec pandemii COVID– 19; Moderatorzy: prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd (WEiP AGH), dr Karolina Cynk (INS UR)

16.05–16.25: Prof. Tadeusz W. Patzek (King Abdullah University of Science and Technology (KAUST): Jak odnawialny jest rozwój krajów świata oceniany przez oktagony indeksów środowiskowych, energetycznych i społecznych?

16.25–16.45: Prof. dr hab. Piotr Skubała (Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska,  Uniwersytet Śląski): Po pierwsze – bioróżnorodność. Misja nauki w czasie pandemii

16.45–17.05: Dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, profesor SGGW (Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii), Jakub Bojanowski (SGGW): Stan środowiska w czasie pandemii: Czy pandemia uratuje przyrodę?

17.05 – 17.25: Dr hab. Jakub Piwowarski (Centrum Badań Przedklinicznych WUM): Kształcenie medyczne w czasie pandemii COVID-19. Rola zawodów medycznych w budowaniu społecznej recepcji pandemii

17.25–17.45: Prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska (Uczelnia Łazarskiego): Niepełnosprawność w czasie pandemii COVID-19 – wytyczne WHO i MOP

17.45–18.05: Ogólna dyskusja

26 CZERWCA 2021 (SOBOTA)

9.45–10:00 Rejestracja online

Sesja III. Nauki humanistyczne i nauki społeczne wobec złożoności świata  –  diagnozy ogólne i słowniki pojęciowe w sytuacji zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych; Moderatorki: prof. dr hab. Joanna Kurczewska (IFiS PAN, PAU), dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, profesor UMCS

10.00-–10.05: Otwarcie sesji

Część I. W kręgu problemów antropocenu

10.05–10.20: Prof. Ewa Bińczyk (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK): Paradoksy antropocenu? Myśl społeczna a wyzwania antropocenu

10.20–10.35: Prof. Radosław Markowski (Uniwersytet SWPS): Antropocen: O konieczności paradygmatycznego zwrotu w naukach społecznych

Część II. Dyskusja panelowa: nauki humanistyczne wobec współczesności – wyzwania teoretyczne i społeczne

10.35–11.15: I runda:  Wyzwania teoretyczne, różne oferty interpretacyjne:

Dr Dariusz Brzeziński (IFiS PAN): Historia i utopia w dobie antropocenu

Dr Piotr Filipkowski (IFiS PAN, CBH PAN): Wobec złożoności świata – między historią środowiskową a antropologią niemożności

Dr Wojciech Doliński (Instytut Socjologii, UWr): Katastrofa naturalna
a kryzys wewnętrzny. O trudzie badania związków jednostki i wspólnoty

Dr hab. Karolina Wigura (Wydział Socjologii UW): Pandemia jako doświadczenie utraty i żałoba

11.15–11.45: II runda: Pandemia COVD-19 w doświadczeniu jednostki:

Dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ (Instytut Socjologii): Doświadczenie zmiany w czasie pandemii – perspektywa fenomenologiczna

Mgr Anna Szarzyńska (Instytut Socjologii UJ): Czy walcząc z wirusem bierzemy pod uwagę przegraną? Refleksje na temat śmierci w czasach pandemii COVID-19

Dr hab. Marek Rembierz, profesor UŚ (Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji): Stan pandemii jako doświadczenie duchowe

11.45–12.00: Przerwa kawowa

Sesja IV. Nauki społeczne w czasie i wobec pandemii diagnozy i rekomendacje; Moderatorzy: dr  hab. Hanna Bojar, profesor IFiS PAN, dr Marcin Galent (Instytut Studiów Europejskich UJ)

12.00– 12.15: Dr hab. Łukasz Afeltowicz, profesor AGH (Wydział Humanistyczny), dr hab. Michał Wróblewski, profesor UMK (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych): Epidemie w perspektywie socjologii i antropologii: co wiedzieliśmy przed pandemią COVID-19, czego dowiedzieliśmy się dzięki niej

12.15– 12.30: Prof. dr hab. Jacek Kurczewski (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW): Państwo i pandemia

12.30 – 12.45: Dr hab. Franciszek Czech, dr Paweł Ścigaj (Instytut Studiów Międzykulturowych UJ): Głęboka nieufność w Polsce okresu pandemii COVID-19. Badania teorii spiskowych jako narzędzie diagnozy społeczno-politycznej

12.45– 13.00: Dr hab. Bożena Gierat-Bieroń, dr hab. Kinga Anna Gajda (Instytut Studiów Europejskich UJ): Sektor kultury wobec pandemii Covid-19. Sukcesy i porażki samorządowych strategii wsparcia a kwestia solidarności społecznej

13.00– 13.15: Dr Tomasz  Sobierajski (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW): Postawy Polaków wobec szczepień przeciwko COVID-19 w sytuacji pandemii

13.15– 14.15:Przerwa na lunch

Sesja V. Panelowa. Eksperci i praktycy w dobie pandemii [rekomendacje “oddolne” praktyków dla ekspertów i uczonych]; Moderatorzy: dr hab. Wojciech Misztal (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW), prof. dr hab. Jacek Kurczewski (ISNS UW)

14.15–14.30: Dr Artur Kościański (IFiS PAN): „Epidemia kocha chaos…” –  [Post]konfucjańskie społeczeństwo Tajwanu w walce z epidemią COVID-19

14.30–14.45: Dr Piotr Kocyba (TU Chemnitz): Pandemia COVID-19 i społeczeństwo obywatelskie w Niemczech

14.45– 15.00: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Izabela Świątek: Edukacja
w dobie pandemii

15.00– 15.15: Płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy, szef Oddziału Komunikacji Strategicznej w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej: Wsparcie państwa w walce z epidemią COVID-19

Zamiast zakończenia: Pytania i komentarze na temat programów badawczych i społecznych; Moderatorzy: prof. dr hab. Joanna Kurczewska (IFiS PAN), dr hab. Dariusz Wojakowski, profesor AGH

15.15– 16.15: Dr hab. Andrzej Kulig, profesor UJ (Wydział Prawa i Administracji UJ), I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej: Kraków w dobie pandemii

Dyskusja panelowa członków Komitetu Organizacyjnego

16.15–16.45: Ogólna dyskusja

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey