Culture and Art: Selected Writings – wokół książki

Zapraszamy na spotkanie wokół książki Culture and Art: Selected Writings, Zawierającej niepublikowane teksty Zygmunta Baumana poświęcone teorii kultury i socjologii sztuki.

Książka pt. Culture and Art: Selected Writings, Vol. I: https://politybooks.com/bookdetail/?isbn=9781509545445 została wydana w czerwcu 2021 roku przez Polity Press, pod redakcją Dariusza Brzezińskiego – pracownika Zakładu Socjologii Teoretycznej IFiS PAN, a także badaczy ze School of Sociology and Social Policy na University of Leeds: Marka Davisa, Jacka Palmera i Toma Campbella. Zawiera ona niepublikowane wcześniej, nietłumaczone na język angielski, bądź też do tej pory nieobecne w dyskursie intelektualnym teksty Zygmunta Baumana poświęcone teorii kultury i socjologii sztuki. Część zwartych w niej artykułów została odnaleziona w wyniku kwerendy prowadzonej w Archiwum Janiny i Zygmunta Baumanów, znajdującym się w oddziale Special Colllections biblioteki University of Leeds: https://baumaninstitute.leeds.ac.uk/bauman-archive/ Prace badawcze dr Dariusza Brzezińskiego, a także prowadzone przez niego kwerendy wspófinansowane były przez IFiS PAN w ramach grantu: POR/207/S/08.

Wydany tom jest pierwszym z trzech zakontraktowanych przez Polity Press. Kolejne dwa: History and Politics oraz Theory and Society zostaną opublikowane odpowiednio w latach 2022 i 2023. Prace redakcyjne nad owymi książkami stanowią element współpracy między IFiS PAN a School of Sociology and Social Policy na University of Leeds, potwierdzonej podpisaniem w roku 2019 dokumetu Memorandum of Understanding.

W związku z wydaniem książki School of Sociology and Social Policy na University of Leeds organizuje w dniu 30 czerwca, w godzinach 16:00-18.00, spotkanie online. Link będzie niedługo dostępny na stronie: https://baumaninstitute.leeds.ac.uk/events/zygmunt-bauman-culture-and-art-selected-writings-vol-1/  

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey