Prezes Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora jednostki pomocniczej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu.

Konkurs na stanowisko dyrektora jednostki pomocniczej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu.

Termin składania ofert: 7 lipca 2021 r. do godz.16.15.

Treść ogłoszenia

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey