Odeszła Maria Krosnowska

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Marii Krosnowskiej

wieloletniego pracownika Zespołu Realizacji Badań Terenowych,

a następnie Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych

Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, wspaniałego człowieka

Przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie.

 Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey