Czarny protest – perspektywa ruchów społecznych i teorie oporu – seminarium z cyklu „Gender i seksualność w polskiej nauce i praktyce społecznej”

Zespół Psychoanalizy i Badań nad Kategorią Gender w Filozofii Współczesnej serdecznie zaprasza na wyjątkowe spotkanie z cyklu „Gender i seksualność w polskiej nauce i praktyce społecznej”, które odbędzie się w ŚRODĘ, 8 LUTEGO o godz. 12:00 w sali 232 (dawne 242) IFiS PAN.

Seminarium będzie miało charakter panelu dyskusyjnego zatytułowanego: Czarny protest – perspektywa ruchów społecznych i teorie oporu, a udział w nim wezmą dr Elżbieta Korolczuk (Uniwersytet Södertörn), dr Julia Kubisa (Uniwersytet Warszawski) i dr Ewa Majewska (Uniwersytet Warszawski).

Spotkanie poświęcone będzie analizie masowej mobilizacji kobiet w ramach czarnego protestu i Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Chcemy podjąć próbę wyjaśnienia masowego oddolnego ruchu kobiet jako ważnego momentu w historii polskiego ruchu feministycznego, otwierającego nowe pola dyskusji i nowe strategie działania. Dość powszechne jest przekonanie o tym, że była to największa polska mobilizacja od czasów „Solidarności” i definitywnie największe wydarzenie w polskim internecie.

Punktem wyjścia naszej dyskusji będą teksty:

Elżbieta Korolczuk „Bunt kobiet AD 2016: skąd się wziął i czego nas uczy?” tekst oparty na prezentacji wygłoszonej podczas konferencji „Europejskie standardy realizacji praw reprodukcyjnych i seksualnych kobiet. Dwadzieścia pięć lat obecności Polski w Radzie Europy” na Uniwersytecie Warszawskim 15.11.2016. Tekst będzie opublikowany w książce Przebudzona rewolucja. Polityczna Akademia Kobiet 4.

Julia Kubisa „Odzyskajmy Polskę dla kobiet” Dziennik Opinii/Krytyka Polityczna 10.10.2016.

http://m.krytykapolityczna.pl/artykuly/kraj/20161010/odzyskajmy-polske-dla-kobiet

Ewa Majewska „Słaby opór i siła bezsilnych. #Czarnyprotest kobiet w Polsce 2016” Praktyka Teoretyczna

http://www.praktykateoretyczna.pl/ewa-majewska-slaby-opor-i-sila-bezsilnych-czarnyprotest-kobiet-w-polsce-2016/

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy również do śledzenia strony seminarium na facebooku: www.facebook.com/genderiseksualnosc

Organizatorki: Marzena Adamiak i Magdalena Grabowska

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey