Odszedł prof. Zygmunt Bauman

Z żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Prof. dr. hab. Zygmunta Baumana

wybitnego humanisty, socjologa i filozofa.
Zmarły był Autorem dzieł o wielkim wpływie na rozwój teorii kultury i kształt słownika pojęciowego humanistyki światowej, a także na globalny dyskurs publiczny.
Przez dekady współuczestniczył w życiu Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Swoją osobowością i pracami inspirował naukowców naszego Instytutu, zwłaszcza filozofów i socjologów zajmujących się teoriami kultur i społeczeństw.
Z Jego śmiercią humanistyka w Polsce i na świecie poniosła wielką stratę.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie.

Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey