Odszedł prof. Władysław Markiewicz

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora Władysława Markiewicza

wybitnego socjologa, więźnia Mauthausen, organizatora i uczestnika życia naukowego w kraju. Był uczonym ogromnych zasług dla polskiej socjologii pracy i przemysłu, socjologii narodu oraz historii socjologii.

Wieloletni Redaktor Naczelny „Studiów Socjologicznych”, periodyku współwydawanego przez Instytut. Badacz i uczestnik życia politycznego, autorytet w relacjach polsko-niemieckich. Skromny, porządny, oddany ludziom i postępowym ideom człowiek, dla którego dobro socjologii w Polsce i jej środowisk było wielką wartością.

Pożegnanie odbędzie się 25 stycznia 2017 r., o godz. 11.00 w Domu Przedpogrzebowym Cmentarza Komunalnego (d. Wojskowy) na Powązkach w Warszawie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 26 stycznia o godz. 12.45 w Poznaniu, na Cmentarzu na Miłostowie (wejście od ul. Warszawskiej).

Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey