Odszedł dr Ryszard Turski

Z głębokim żalem przyjęliśmy

wiadomość o śmierci

Ryszarda Turskiego,

absolwenta Wydziału Filozoficznego UW, znawcy problematyki socjologii wsi, pełniącego funkcje kierownicze w zespołach badawczych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, spolegliwego Kolegi oraz redaktora tygodnika „Po Prostu”.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 stycznia o godz. 12.00 w Kościele św. Marii Magdaleny, Warszawa, ul. Wólczyńska 64, po czym nastąpi wyprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Wawrzyszewskim.

 Przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie.

 Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy IFiS PAN

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey