Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych

Instytut Filozofii i Socjologii PAN jest jednym z uczestników budowy Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych.

Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 2.

http://rcin.org.pl/

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey