Śmierć profesora Edmunda Wnuk-Lipińskiego

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Edmunda Wnuk-Lipińskiego wspaniałego człowieka, wybitnego socjologa.

Był pionierem badań nierówności społecznych, twórcą instytucji życia naukowego, wieloletnim pracownikiem Instytutu, jego wice-Dyrektorem w roku 1981.

Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey