Dyskusja nad książką “Fenomen “Solidarności” i zmiana ustroju. Polacy 1980-2011″.

W dniu 21 stycznia 2015 roku odbędzie się dyskusja nad książką pod red. Władysława Adamskiego “Fenomen “Solidarności” i zmiana ustroju. Polacy 1980-2011″.

Rozpoczęcie dyskusji zaplanowane jest na godz. 14:00 w Sali Okrągłego Stołu, Pałac Staszica, Nowy Świat 72.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey