Corpus Philosophorum Polonorum

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Mikołaj Olszewski
Data rozpoczęcia: 30.01.2012
Data zakończenia: 30.07.2017

Ostatecznym celem projektu Corpus Philosophorum Polonorum jest stworzenie serii wydawniczej prezentującej dorobek polskiej filozofii dawnej (cezurę stanowi tu I Wojna Światowa) w formie edycji krytycznych dzieł filozoficznych reprezentatywnych dla poszczególnych okresów i kierunków. Co wydaje się warte podkreślenia, były już podejmowane próby tworzenia podobnych serii (by wspomnieć tu tylko o edycjach dzieł filozofów polskich w ramach Biblioteki Klasyków Filozofii czy Textus et Studia Historiam Theologiae in Polonia Excultae Spectantia). Fakt ten świadczy o odczuwanej już od wielu lat potrzebie tego rodzaju przedsięwzięcia. Niestety obydwie próby ustały już ponad dwadzieścia lat temu.

Seria ta ma stanowić podstawowe narzędzie badawcze dla uczonych zainteresowanych polskim dziedzictwem filozoficznym, w przypadku realizacji stanie się podstawowym punktem odniesienia dla wszelkich dalszych studiów nad nim. By mogła spełnić to zadanie, wydawane w jej ramach teksty muszą być przygotowane w zgodzie z najwyższymi standardami edytorskimi – to znaczy muszą opierać się na gruntownych badaniach źródłoznawczych, znajomości filologicznych zasad przygotowywania edycji krytycznych oraz na dobrym przygotowaniu historyczno-filozoficznym wykonawców i taki charakter mieć będą edycje publikowane w Corpus Philosophorum Polonorum.
Gotowe prace składać się będą ze wstępów o charakterze edytorskim oraz w miarę możliwości i potrzeb doktrynalno-historycznym, wydań tekstów zaopatrzonych w komentarze o charakterze filologicznym oraz historyczno-filozoficznym oraz przekładów w przypadku dzieł szczególnie istotnych i wartych upowszechnienia w szerszym gronie odbiorców.

W ciągu pięciu lat prac ujętych w tym projekcie do edycji wybrane zostały następujące dzieła:

Część I: Średniowiecze
1. Mateusz z Krakowa, Rationale divinorum operum
2. Bartłomiej z Jasła, Sermones (chodzi tu o antologię mów związanych z działalnością uniwersytecką Bartłomieja wygłaszanych w Krakowie i Pradze)
3. Stanisław ze Skarbimierza, Sermones sapientiales (wybór obejmujący najważniejsze z punktu widzenia filozoficznego i doktrynalnego kazania: 1, 6, 23, 25, 28, 31, 33, 41, 43, 46, 64, 86, 101, 105, 111).
4. Paweł z Worczyna, Quaestiones in libros Ethicorum Aristotelis
5. Paweł z Worczyna, Expositio I-II librorum Oeconomicae Aristotelis
6. Paweł z Worczyna, Quaestiones in libros Parvorum naturalium Aristotelis
7. Paweł z Worczyna, Quaestiones in De generatione et corruptione Aristotelis
8. Benedykt Hesse, Puncta Cracoviensia secundum Benedictum Hesse in libros Physicorum Aristotelis
9. Benedykt Hesse, Quaestiones super II liberum De interpretatione Aristotelis secundum Benedictum Hesse de Cracovia
10. Benedykt Hesse, Commentum super Praedicamenta
11. Benedykt Hesse, Quaestiones super Isagogen Porphyrii
12. Jan z Głogowa, Grammaticae speculativae

Część II: Czasy nowożytne
14. Adam Gosławski, Disputatio de persona
15. Teoria polityczna Konfederacji Barskiej (antologia tekstów): Michał Wielhorski, Tableau du gouvernement de Pologne, Uwagi nad rękopisem Observations de M. Mably sur la réforme et les lois de la Pologne, Essai sur le rétablissement de l’ancienne forme du gouvernement de Pologne, suivant la constitution primitive de la République, Réponse aux articles de la trêve proposée, Raisons qui doivent empêcher tout bon Polonais d’accepter le projet pacifique, Projet d’un manifeste destiné à la Généralité de la Confédération de Bar présentant d’une manière honorale la capitulation.

Część III: Wiek XIX
16. Józef Kalasanty Szaniawski, Rozprawy filozoficzne
17. August Cieszkowski, Pisma rozproszone
18. August Cieszkowski, Ojcze nasz
19. Henryk Struve, Logika poprzedzona wstępem psychologicznym. Odczyt Uniwersytecki
20. Edward Abramowski, Pisma filozoficzno-psychologiczne

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey