Instrukcja obsługi witryny IFiS PAN

Spis treści niniejszej instrukcji:
A. Pierwsze logowanie i zmiana hasła.
B. Edycja danych.
C. Zmiana zdjęcia profilowego.
D. Dodawanie prac naukowych w formacie PDF.

A. Pierwsze logowanie i zmiana hasła

1. Wpisz w przeglądarkę internetową adres new.ifispan.pl

2. Naciśnij przycisk LOG IN01 logowanie

3. Wpisz swój login. Jest to Państwa adres email – ten który figuruje w informatorze IFiS PAN. Tymczasowe hasło zostało określone według zasady przedstawionej w wiadomości od Dyrekcji IFiS PAN.02 logowanie

4. Po zalogowaniu pokazuje się dodatkowe menu. Aby wejść w swój profil należy wybrać element menu Mój profil.03 Mój profil

5. Poniżej strona Mój profil na przykładowym pracowniku naukowym. Na czerwono zaznaczono elementy sterujące. Górny rząd menu jest nadrzędny wobec dolnego.04 menu mój profil6. Po pierwszym zalogowaniu prosimy o zmianę hasła. Aby to zrobić należy wcisnąć przycisk USTAWIENIA. Wyświetli się strona zmiany hasła. Prosimy o zapisanie hasła i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu. Po dwukrotnym wpisaniu nowego hasła należy potwierdzić zmianę naciskając przycisk ZAPISZ ZMIANY.05 hasło

B. Edycja danych

1. Aby edytować swoje dane należy wcisnąć przycisk PROFIL i następnie EDYCJA06 Edycja

2. Wyświetli się strona edycji danych pracownika naukowego IFiS PAN. Prosimy o uzupełnienie i zatwierdzenie przyciskiem ZAPISZ ZMIANY. Profil widoczny publicznie będzie zawierał tylko wypełnione pola – wypełniają Państwo zatem te, które uznają Państwo za istotne z Waszej perspektywy (z wyjątkiem oznaczonych jako wymagane).07 dane

08 zapis

Aby edytować profil w języku angielskim należy wcisnąć przycisk INFORMATIONS i edytować dane według powyższych wytycznych

info_en

 

 

C. Zmiana zdjęcia profilowego

1. Aby edytować zdjęcie profilowe należy wcisnać kolejno PROFIL i ZMIEŃ ZDJĘCIE

09 zmien zdjęcie

2. Następnie należy wybrać zdjęcie profilowe w formacie JPG, GIF lub PNG z komputera lokalnego i wysłać je na serwer wciskając przycisk WYŚLIJ OBRAZEK NA SERWER.10 zdjęcie

3. Po wgraniu zdjęcia wyświetli się strona na której można wykadrować zdjęcie profilowe. Po zakończeniu kadrowania należy potwierdzić zmianę poprzez przycisk PRZYTNIJ OBRAZEK.11 kadrowanie

4. Na tym zakończono zmianę zdjęcia profilowego.

D. Dodawanie prac naukowych

1. Aby zarządzać plikami prac naukowych należy wcisnąć przycisk PRACE NAUKOWE. Umieszczamy pliki tylko w formacie PDF, do których mamy prawa autorskie.

12 prace2. Wyświeli się strona do zarządzania pracami naukowymi. Na poniższym zrzucie ekranu opisano menu.

13 menu

 

3. Aby dodać plik należy wcisąć ikonę Dodawanie pliku, opisać plik (np. streszczenie zawartości i zatwierdzić przyciskiem DALEJ.13

4. Następnie definiujemy ustawienia widoczności:
a) prywatny – tylko właściciel pliku ma do niego dostęp
b) zabezpieczony hasłem – dostęp potwierdzony hasłem
c) publiczny – bez ograniczeń

5. Kolejnym krokiem jest wgranie pliku z komputera. Plik pokazuje się na liście.

6. Możliwe jest grupowanie plików w katalogach. Aby dodać katalog należy wybrać ikonę Dodawanie katalogu i następnie zdefiniować jego widocznośći i nazwę. W tak stworzonym katalogu umieszczamy pliki prac naukowych.

7. W celu edycji katalogu/pliku należy zaznaczyć go i wcisąć ikonę Edycja

14

 

8. Aby usunąć katalog/plik należy zaznaczyć go i wcisnąć ikonę Usuwanie.

15

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey