Instrukcja publikacji treści

Niniejsza instrukcja objaśnia sposób publikowania treści w witrinie IFiS PAN.

A. Aby opublikować treść należy się zalogować według instrukcji zamieszczonej tutaj.

B. Osobie uprawnionej do publikacji treści wyświetla się dodatkowy pasek w górnej części ekranu. Należy wybrać DODAJ i następnie WPIS.

01 dodaj

C. Na poniższym zrzucie ekranu opisano strukturę edytora treści.

02 struktra edytora

Legenda
0 – adminstracja
1 – tytuł wpisu
2 – podgląd opublikowanych treści
3 – dodawanie medium (zdjęć, filmów, plików)
4 – pole treści
5 – medium (zdjęcie) w treści
6 – panel zapisujący
7 – ustawienia dostępności treści oraz czasu publikacji
8 – przycisk do zapisania treści i jej publikacji
9 – przenoszenie wpsiu do kosza
10 – wybór kategorii
11 – zdjęcie główne – eksponowane np. na stronie głównej
12 – przenoszenie treści do archiwum w zadanym czasie (do wykorzystania np. przy przetargach, konkursach, projektach badawczych)
13 – słowa kluczowe (tagi)

AD. 0 – administracja – po wciśnięciu Wpisy z poziomu dodawania dowej treści wyświetla się okno ze wszystkimi treściami. Ustalono, że edycji podlegają wpisy stworzone przez danego użytkownika.

00 dodaj

Aby wejść do Kokpitu (w którym znajdują się Wpisy) wciskamy najeżdzamy kursorem urządzenia wskazujacego na napis Instytut Filozofii i Socjologii… i następnie wybieramy Kokpit

00 kokpit

Nastęnie wybieramy z bocznego menu Wpisy.

AD. 3 i 5 – Dodawanie medium – aby dodać medium (zdjecie, galerię zdjęć, plik) należy wcisnąć przycisk Dodaj medium.

05 dodaj medium

Dobrą praktyką podczas dodawania zdjeć wysokiej rozdzielczości (np. przegranch wprost z aparatu cyfrowego) jest zmniejszenie ich rozdzelczości. Prosimy o zamieszczanie zdjeć o szerokości do 1240 pikseli.
Przykładowe narzędzia online:
http://zmniejszacz.pl/ (w języku polskim),
http://www.simpleimageresizer.com/ (w jezyku angielskim)

Nastąpi przekierowanie do Biblioteki Mediów

06 biblioteka

1 – dodawanie z komputera – wcisnąć i następnie wybrać pliki z komputera
2 – wybieranie medium umieszczonych wcześniej w Bibliotece
3 i 4 – sortowanie i wyszukiwanie – przydatne przy opcji 2
5 – wstawianie galerii zdjeć – opisano poniżej
6 – ustawianie zdjęcia głównego – obrazka wyróżniającego
7 – zatwierdzanie wyboru i wstawianie do wpisu – opisano w AD.11

Wstawianie galerii zdjeć – przechodzimy do Biblioteki, wciskamy Utwórz galerię. Wyświetla się okno:

07 galeria

Zaznaczamy interesujące nas zdjęcia, potwierdzamy przyciskiem Stwórz nową galerię.Wybór zdjęć zawartych w galerii z Biblioteki mediów lub komputera lokalego. Następnie wyświetli się strona ustawień galerii

08 galeria

1 – należy ustawić na Strona załącznika
2 – ilość kolumn – ustawić na 3
3 – losowa kolejność zdjeć w galerii. Aby ustawić ręcznie należy “złapać” określone zdjęcie i przesunąć
4 – rozmiar podglądu w galerii – sugerowana wielkość to Miniatura

Aby edytować/usunąć istniejące zdjecie/galerię należy przycisnąć na podgląd i odpowiednio wcisnać:
1 – aby edytować
2 – aby usunąć

09 galeria

AD. 6 – zapisywanie zmian i publikacja
1 – Szkic – zapis bez publkacji
2 – Opublikuj/Zaktualizuj – publikacja nowych treści lub wprowadzanych zmian

 

Zaleca się systematyczne zapisywanie wprowadzanych zmian

 

AD. 7 – ustawianie czasu wygaszenia treści – ustalono, że w przypadku wpisów typu Zamówienia Publiczne, Projekty badawcze będzie automatycznie określany czas ich publikacji. Aby ustawić czas wygaszenia treści i przeniesienie do archiwum należy:

10 wygaszanie

1 – zaznaczyć Enable Post Expiration
2 – określić czas po którym wpis wygaśnie i zostanie przeniesiona do archiwum
3 – ustawić Category: Replace (zmiana kategorii)
4 – zaznaczyć odpowiednie archiwum z wyświetlanych kategorii ( szczegółowy opis kategoii w AD. 10) . Dla Zamówień publicznych jest to Archiwum Zamówień publicznych a dla Projektów Badawczych Archiwum Projektów.

AD. 10 – Kategorie – poniżej pokazano zastosowane  kategorie i podległe im podkategorie.

03 kategorie

W zależności o wyboru kategorii/podkategorii treści będą publkowane w określonych działach witryny. Aby przypisać treść do kategorii/podkategorii należy odpowiednio zaznaczyć.

Przy wyborze podkategorii zaznaczamy także kategorię nadrzędną, np. jeśli publikujemy treści związane z Seminarium Centrum Etyki Biznesu to oprócz wskazania przedmiotowej kategorii wskazujemy także kategorię nadrzędną – w tym przypadku Seminaria.

Opis kategorii i podkategorii
Aktualności – publiczne aktualności prezentowane także na stronie głownej witryny
Archiwum projektów – kategoria do której przenoszone są zamknięte projekty badawcze
Badania – informacje o badaniach naukowych
– Aktualności Zespołu Porównawczych Nierówności Społecznych – podkategoria Badań, wiadomości dotyczące wymienionego Zespołu
– Europejski Sondaż Społeczny – wiadomości ESS

Możliwe jest utworzenia podkategorii Badań przypisanej dla każdego Zespołu/Zakładu. Poniżej opisano jak to zrobić.


bez definicji – kategoria systemowa. W przypadku braku określenia odpowiedniej kategorii system automatycznie przypisze treść do tej kategorii. Treść nie będzie prezentowana w ramach witryny.
Informacje IT – kategoria stworzona na potrzeby Laboratorium Komputerowego, będą tam prezentowane poradniki z dziedziny IT
Konferencje – kategoria prezentowana na stronie głównej witryny i przedstawia informacje o konferencjach
Konkursy – prezentowana na stronie głównej, informacje o prowadzonych konkursach
Projekty Badawcze – zawiera wszelkie prowadzone Projekty Badawcze IFiS PAN i zawiera podkategorie
– Projekty finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauk
Seminaria – kategoria nadrzędna prezentowana na stronie głownej witryny i zawiera seminaria (podkategorie).
Wiadomości dla pracowników – kategoria informacyjna dostepna tylko dla zologowanych pracowników
– Informacje Działu Nauki – informacje naukowe dla pracowników IFiS PAN
– Obsługa witryny – zawiera wszelkie instrukcje obsługi witryny IFiS PAN
Zamówienia publiczne – publikacja zamówień publicznych z określeniem czasu ważności wpisu – opisano w AD. 12

Aby dodać kategorię podkategorię należy kolejno wykonać czynności:
3 – wcisnać + Dodaj nową kategorię
4 – pojawi się pole w którym wpisujemy nazwę
5 – WAŻNE! wybrać kategorię nadrzędną
6 – potwierdzić przyciskiem Dodaj nową kategorię.

Na poniższym zrzucie ekrany oznaczono także:
1 – aktualnie dostępne kategorie
2 – odnośnik do strony zarządzania kategoriami

04 dodawanie kategorii

W przypadku dodawania nowej kategorii głównej należy skontaktować z administratorem witryny w celu ustawienia miejsca wyświetlania w witrynie. Dotyczy także tworzenia nowej podkategorii w ramach Projektów Badawczych i Seminariów.

AD. 11 – zdjęcie główne (obrazek wyróżniający) to typ zdjęcia który jest prezentowany na stronie głównej, stronach kategorii wpisów. Poniżej przedstawiono obrazki główne (wyróżniające) dla treści typu Aktualności

13 obrazek

Założono, że wszystkie istotne kategorie/podkategorie będą miały zdefiniowane obrazki główne, czyli nie będzie konieczności dodawania takiego obrazka. Jednakże zaleca się, żeby każda treść miała niepowtarzalny obrazek główny. Pozwala to na różnicowanie treści.

Aby dodać manualnie obrazek główny (wyróżniający) należy wcisnać Ustaw obrazek wyróżniający i dalej postępować jak przy dodawaniu medium, co opisano powyżej w AD. 3.

14 obrazek

Aby usunąć obrazek lub dodać nowy należy wcisnać Usuń obrazek wyróżniający

15 obrazek

Obrazki wyróżniające niektórych kategorii (np. aktualności) są prezentowane na stronie głównej w rozdzielczości 306×229 piskeli. Zastosowano skalowanie obrazków by w przypadku wgrania zdjęcia o mniejszej wysokości niż 229 piksele, obrazek automatycznie się powiększył to pożądanego rozmiaru. Jednakże prosi się wgrywanie obrazów wyróżniających nie mniejszych niż 400×300 pikseli, bowiem także są wyświetlane na stronach danej publikacji i kategorii. Zbyt mały rozmiar powoduje stratę jakości obrazka.   Należy pamiętać także, że zalecana maksymalna szerokość wgrywanych zdjeć to 1024 piksele

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey