Informacja o drukach

Wprowadziłem dwa zarządzenia dotyczące jednolitego formatu umów o dzieło i umów zlecenia oraz dotyczące nadzoru merytorycznego nad zadaniami wykonywanymi w ramach umów. Bardzo proszę o zapoznanie się z tymi zarządzeniami i o stosowanie ich w praktyce. Przy tak dużej roli grantów w działalności naszego Instytutu ma to szczególne znaczenie.

Dostęp do druków

Prof. Andrzej Rychard

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey