Nowa strona internetowa Instytutu aktualna

Szanowni Państwo:

Ruszyła nowa strona internetowa Instytutu. Dlatego, aby zachęcić Państwa do korzystania z niej, a zarazem maksymalnie ułatwić obsługę, przypominamy kilka kwestii, które były już przekazywane drogą mailową.

Każdy pracownik naukowy ma uprawnienia edycji swojego profilu (rozszerzonego): po zalogowaniu do konta na stronie (Login to Państwa adres email, zaś tymczasowe hasło to inicjał imienia oraz nazwisko pisane łącznie, małą literą, bez polskich znaków. Hasło można i raczej należy zmienić po zalogowaniu na własne konto). Strona umożliwia także zamieszczanie własnych tekstów w formacie pdf, również za pośrednictwem Państwa profilu. Oprócz możliwości edycji i aktualizacji profilu, mają Państwo także możliwość obsługi poczty oraz bazy ocena, a także dostęp do dokumentów (po zalogowaniu) typu: rachunki, umowy, wnioski o dofinansowanie… i pomocy technicznej.

Kierowników Zakładów i Zespołów prosimy o aktualizację informacji o swoich jednostkach – tych nie można edytować samemu – prosimy o przesłanie ich na adres: stronaifis@ifispan.waw.pl

Każdy pracownik administracyjny (o ile znajduje się na stronie) – może edytować swój profil w stopniu niewielkim (np. zmienić zdjęcie, lub je wprowadzić, do czego zachęcamy).

Uprawnienia wprowadzania aktualności oraz przesyłania newslettera ma Pani Monika Grobelna; uprawnienia wprowadzania treści Wydawnictwa mają Panie z Wydawnictwa, uprawnienia do wprowadzania aktualności Działu Badań Naukowych ma Pani Grażyna Drążyk, uprawnienia do wprowadzania postępowań awansowych ma Pani Magdalena Grabowska.
Prosimy o przesyłanie takich informacji na bieżąco, z maksymalnie możliwym wyprzedzeniem, zaopatrzonych, jeśli to możliwe, w jakąś grafikę ilustrującą wydarzenie – co jednak nie jest konieczne, ale wskazane i mile widziane. Państwa profil też może stanowić Państwa wizytówkę – zachęcamy zatem do umieszczania aktualnych zdjęć i aktualizowania informacji o sobie, choć tę ostatnią pracę ma ułatwić przesyłanie bieżących wpisów bezpośrednio z programu Ocena.

W razie problemów i pytań prosimy pisać: stronaifis@ifispan.waw.pl

Mamy nadzieję, że strona posłuży nam za dobre narzędzie wspomagające naszą pracę oraz wizytówkę naszego Instytutu.

Dyrekcja IFiS PAN

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey