Instrukcja obsługi księgarni internetowej IFiS PAN

Niniejsza instrukcja wyjaśnia:
A. zarządznie publikacjami – dodawanie, usuwanie
B. realizację zamówień w ksiągarni IFiS PAN – obłsuga klienta
C. raporty sprzedażowe publikacji


 

Aby administrować księgarnią należy się zalogować według instrukcji zamieszczonej tutaj.

A. Zarządzanie publikacjami

01. Aby przejść do Kokpitu (miejsca administracji księgarnią) należy:

02 Kokpit

 

02. Wyświetli się okno Kokpitu

03 Kokpit

1- rozwijane menu
2 – lista produktów (publikacji)
3 – dodawanie publikacji
4 – kategorie publikacji
5 – tagi (słowa kluczowe) publiakcji
6 – atrybuty (wcześniej ustalone wspólne cechy)
7 – szybki podgląd

Ad.2 Wygląd listy produktów (publikacji)

05 lista

Ad.3  Dodawanie produktów (publikacji): wciskamy Dodaj produkt i wyświetli się okno

 

06 dodawanie nowego

 

1. Nazwa publikakacji w formacie Nazwa publikacji | Autor Publikacji, np.:
Pojęcie uznania we współczesnej myśli filozoficzno-politycznej | Krzysztof Michałowski
Fenomen „Solidarności” i zmiana ustroju. Polacy 1980-2011| pod redakcją Władysława Adamskiego

2. Dodawanie medium w treści opisu publikacji. Opis tutaj w punkcie 3.
3. Treść opisu publikacji.
4. Panel do publikacji. Opis tutaj w punkcie 6.
5. Kategorie publikacji – wedle wytycznych IFiS PAN zastosowano następujące kategorie i podkategorie:

Filozofia
— Książki
— Czasopisma
— e-publikacje

Socjologia
— Książki
— Czasopisma
— e-publikacje

Czasopisma
— Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
— Ask: Research and Methods
— Prakseologia
— Studia Mediewistyczne
— Studia Socjologiczne

Sposób przypisywania publikacji jest analogiczny do opisu przedstawionego tutaj w punkcie 10.

Przy wyborze kategorii podrzędnej także zaznaczamy kategorię nadrzędną – np. Książka o tematyce filozoficznej będzie nalezała do kategorii Filozofia i podkategorii Książki

6. Tagi (słowa kluczowe) publikacji. Przyjęto, że w tym polu wpisujemy
– Imię i nazwisko autora
– Rok publikacji
– zakres tematyczny: filozofia, socjologia, historia filozofii nowożytnej i współczesnej, filozofia niemiecka, historia i teoria transcendentalizmu, fenomenologia, filozofia polska XX. wieku itp.
– rodzaj publikacji: czasopismo, książka
Zaleca się stosowanie jak największej ilości słów kluczowych, bowiem są wyświetlane zarówno na stronie produktu jak i na stronie głównej księgarni.

7. Obrazek wyrózniający – okładka publikacji. Dodawanie opisano  tutaj w punkcie 11. Wskazana rozdzielczość to szerokość 300 pikseli i wysokość 400 pikseli. System automatcznie dopasuje okładkę do tej wielkości, lecz należy pamiętać o tej proporcji.

8. Galeria zdjęć służy do prezentacji większej ilości zdjeć produktu (publikacji). Aby dodać zdjęcia do galerii zdjęć należy postapić analogicznie do dodawania medium w treści opisu publikacji. Opis tutaj w punkcie 3.

9. Dane produktu

9 a. Ustawienia główne

07 dane

Dla każdego rodzaju sprzedawanego produktu ustawiamy Prosty produkt

1. Numer ISBN/ISSN w formacie
ISBN 978-83-7683-085-8
ISSN 0039-3371

2. Cena brutto w formacie 31,50
3. Cena wyprzedaży brutto w formacie 19,50. Po wciśnieciu Harmonogram ustawiamy czas wyprzedaży.
4. Status podatku – domyślnie opodatkowany.|
5. Klasy podatkowe
Standardowa – 23% na e-publikacje
Obniżona stawka – 5% na książki i czasopisma
Stawka zerowa – 0%

9 b. Atrybuty to dane publikacji wyświetlane na stronie publikacji w zakładce Dodatkowe informacje. W tej chwili istnieją niżej przedstawione atrybuty. Aby określić i opisać atrybut, wybieramy go z listy i naciskamy Dodaj.
08 atry

Po dodaniu wyświetla się okno do opisania wartości atrybutu. Wpisujemy odpowiednią wartość. W przypadku wielu wartości dla jednego atrybutu rozdzielamy je separatorem | . Jest możliwe dodanie dodanie dowolnej ilości atrybutów. Aby atrybut wraz z wartością pokazał się na stronie produktu zaznaczamy także Widoczny na stronie produktu.
Na poniższym zrzucie pokazano kilka uzupełnionych atrybutów.

09 atry

Po wykonaniu powyższych czynności można opublikować produkt (publikację) poprzez wciśnięcie przycisku Opublikuj na panelu publikacji. W trakcie edycji zaleca się regularne zapisywanie poprzez Zapisz szkic. Przycisk Podejrzyj służy do podgladu zmian.

10 pub

 

UWAGA:  Aby po zalogownaniu dodać publikację wprost z poziomu strony głównej należy wcisnąć Dodaj>Produkt

01 dodawanie

 

Wszystkie nowe publikacje pojawiają się na stronie główej IFiS PAN

 

 

 


 

B. Realizację zamówień w ksiągarni IFiS PAN – obłsuga klienta

 


C. Raporty sprzedażowe

 

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey