Prace zmierzające do uzyskania logo HR Excellence in Research

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ubiega się o uzyskanie logo HR Excellence in Research. Przyznaje je Komisja Europejska instytucjom badawczym, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych – kluczowych dokumentów europejskiej polityki w zakresie zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców. Tekst Karty oraz Kodeksu można odnaleźć pod poniższym linkiem:

https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/karta_i_kodeks_broszura_pl.pdf

We wrześniu 2019 r. IFiS PAN wystosował endorsement letter (Deklarację Poparcia dla zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych).

Od września w Instytucie trwają prace konsultacyjne oraz przygotowywane są raporty i dokumenty wymagane w procedurze. Zajmuje się tym komisja powołana do spraw HR Excellence Logo:

Wszystkich pracowników Instytutu zainteresowanych udziałem w procesie uzyskiwania HR Excellence Logo oraz konsultowaniem zmian w IFiS PAN zapraszamy do współpracy.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social Survey