Jednostka i Kosmos w filozofii Odrodzenia w naszej księgarni

Serdecznie polecamy pozycję wydawnictwa pt. Jednostka i Kosmos w filozofii Odrodzenia Ernsta Cassirera w przekładzie i opracowaniu profesorów naszego Instytutu: Przemysława Parszutowicza i Danilo Facci. Rozprawa zawiera jedną z najsłynniejszych i najbardziej przełomowych interpretacji filozofii Odrodzenia. Powstawała w ramach kierowanego przez Przemysława Parszutowicza projektu finansowanego przez NPRH.
Link do księgarni

Historia filozofii […], choć nigdy nie może zarzucić prób dotarcia do tego, co ogólne, a nawet najogólniejsze, z drugiej strony musi pamiętać, że prawdziwą ogólność można stworzyć i zagwarantować tylko zagłębiając się w konkretny szczegół, w najdrobniejsze niuanse historii. Potrzebny jest ogólny, systematyczny punkt widzenia i ogólna, systematyczna orientacja, która nie oznacza jednak ogólności czysto empirycznych pojęć rodzajowych, służących periodyzacji dziejów i wygodnej klasyfikacji ich poszczególnych epok. Niniejszej rozprawie przyświeca właśnie ten cel. Nie chcemy wchodzić w toczący się obecnie w historiografii politycznej, w historii literatury i historii sztuki spór o treść i zasadność historycznych pojęć „Renesans” i „Średniowiecze”. Chcemy raczej pozostać w obszarze historii problemów filozoficznych i stąd podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, czy i do jakiego stopnia ruch umysłowy XV i XVI wieku, mimo całej różnorodności sposobów ujęcia podstawowych zagadnień i całej rozbieżności rozwiązań, stanowi zwartą jedność.

Ernst Cassirer

Rozprawa Jednostka i Kosmos w filozofii Odrodzenia była dziełem przełomowym, stanowiącym przykład badań historycznych o głębokim zakorzenieniu systematycznym, a przy tym oderwanych od interesów ideologicznych, zgodnie z najlepszą tradycją humanizmu i zachodniej tradycji akademickiej. Cassirer podniósł dyskusję na temat Renesansu na najwyższy poziom teoretyczny, dostarczając interpretacji nowoczesności, z którą musi się zmierzyć każdy badacz europejskiej historii intelektualnej i filozofii. Mimo iż minęło niemal 100 lat od jej powstania, rozprawa niniejsza wciąż cieszy się sławą jednego z najlepszych syntetycznych opracowań myśli filozoficznej epoki Odrodzenia.

(z wprowadzenia tłumaczy)

Spis treści:

  • Danilo Facca, Przemysław Parszutowicz, Cassirer i filozofia Odrodzenia
  • Wprowadzenie
  • Rozdział pierwszy: Mikołaj z Kuzy
  • Rozdział drugi: Kuzańczyk i Włochy
  • Rozdział trzeci: Wolność i konieczność w filozofii Odrodzenia
  • Rozdział czwarty: Problem podmiot-przedmiot w filozofii Odrodzenia

Ernst Cassirer (1874–1945) – urodzony we Wrocławiu (wówczas Breslau) niemiecki filozof żydowskiego pochodzenia, który po roku 1939 przyjął obywatelstwo szwedzkie. Przedstawiciel neokantowskiej szkoły marburskiej, historyk filozofii, teoretyk poznania i nauki, kultury i myślenia mitycznego. Twórca oryginalnej teorii form symbolicznych. Studiował w Berlinie, Lipsku, Heidelbergu i Marburgu. Wykładał m.in. w Berlinie, Hamburgu, Oksfordzie, Göteborgu, a także w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytetach Yale i Columbia.

Najważniejsze dzieła: Das Erkenntnisproblem: Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit (t. 1-4 (1906-1950); Substancja i funkcja (1910), wyd. pol. 2008; Filozofia form symbolicznych (t. 1-3, 1923-1929), wyd. pol.: t. 1 – 2018, t. 2 – 2020, t. 3 – 2022; Filozofia Oświecenia (1932), wyd. pol. 2011; Esej o człowieku (1944), wyd. pol. 1970; Mit państwa (1946), wyd. pol. 2006.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey