Ludzie wobec wojny – bezpośrednie i pośrednie efekty traumy

Zespół Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji oraz Zakład Obliczeniowych Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN zapraszają na seminarium z cyklu:

Edukacja i Społeczeństwo (EiS)

Edukacja dostępna dla wszystkich i włączająca ludzi w różnym wieku jest podstawą funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa, długofalowo ma też wpływ na powodzenie gospodarcze. System edukacji odzwierciedla z jednej strony kondycję państwa, w tym także samorządu terytorialnego, z drugiej – przemiany zachodzące w samym społeczeństwie. W kształtowaniu szeroko rozumianego systemu potrzebna jest długofalowa perspektywa, w której edukacja opiera się na uzgodnionych wartościach i uwzględnia zbadane fakty. Potrzebne są zarówno podstawy teoretyczne jak i nowe formy działania, co do których będzie miał szansę zaistnieć choćby minimalny konsens społeczny, niezbędny dla zapewnienia dobrej edukacji.

Ludzie wobec wojny – bezpośrednie i pośrednie efekty traumy

Trwa wojna. Ścierają się w niej dwa przeciwstawne systemy wartości. Jest to próba dla demokratycznych społeczeństw europejskich, realna próba wartości, które je ukonstytuowały. Nie umiemy przewidzieć skali narastającej konfrontacji i czasu jej trwania. Pomimo przejawów wewnętrznego kryzysu systemów demokratycznych, częściowej polaryzacji poglądów, napięć społecznych i politycznych, w skali kraju i w skali kontynentu mamy świadomość znaczenia demokratycznych założeń naszego egzystowania. Edukacja odzwierciedla to, co dzieje się w społeczeństwie i państwie, ale też ma wpływ na podstawy ich działania.

Na najbliższym seminarium, w czwartek 9 maja 2024 r. w godz. 15:15.-17:15, prof. Michał Bilewicz i dr Anna Gromova podzielą się przemyśleniami opartymi na wynikach badań nad syndromem PTSD wśród uciekinierów wojennych, które przeprowadzili wobec pełnoskalowej inwazji trwającej od 24 lutego 2022 roku do dziś. Na tej podstawie będziemy dyskutowali o kontekście wojny towarzyszącym edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Spotykamy się w trybie zdalnym. W celu otrzymania linku do spotkania prosimy o email na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy

Michał Federowicz, Artur Pokropek, Michał Sitek

Program seminarium

Michał Federowicz – powitanie i prowadzenie

Ludzie wobec wojny – bezpośrednie i pośrednie efekty traumy

  • Michał Bilewicz (Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski) i Anna Gromova (Instytut Psychologii Społecznej i Politycznej w Kijowie oraz Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski)

Komentarz:

  • Zoriana Tiumentseva i Olena Masyk (Stowarzyszenie „Q Zmianom” – program „Mobilny Psycholog”)
  • Magdalena Śniegulska (Uniwersytet SWPS)

Dyskusja

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey