Seminarium projektu Świadectwa wojny

Od samego początku jednym z założeń naszego projektu dokumentacyjnego było przekształcenie go w badanie longitudalne. Zamierzałyśmy wrócić do naszych rozmówców i przeprowadzić z nimi kolejną rozmowę: nie tylko po to, by sprawdzić, co działo się z nimi od czasu naszego pierwszego spotkania, ale również by zobaczyć, czy wywiad miał dla nich znaczenie, czy wpłynął w jakiś sposób na ich postrzeganie swojego doświadczenia. Powtórne spotkanie daje również okazję do rewaluacji tego, co powiedziane zostało podczas pierwszej rozmowy, oraz do wspólnego z rozmówcami wypracowania zasad dotyczących danych wrażliwych i zasad udostępniania materiału.

Początkowo planowałyśmy wrócić do rozmówców, gdy wojna się skończy lub gdy nastąpi deeskalacja działań wojennych, jednak zapadła decyzja, by w obliczu trudnej do przewidzenia sytuacji politycznej i militarnej drugą rundę wywiadów rozpoczniemy już teraz. Pozwala nam na to również finansowanie otrzymane od polskiego NCN i luksemburskiego FNR. Zespoły polski, ukraiński i luksemburski wspólnie przygotowały założenia metodologiczne i kwestionariusz na potrzeby kolejnej części projektu. Opowiemy o nich podczas naszego seminarium, w którym wezmą udział dr Natalia Otrishchenko i dr hab. Anna Wylegała, kierowniczki zespołów ukraińskiego i polskiego.

Natalia Otrishchenko jest socjolożką, pracuje w Centrum Historii Miejskiej we Lwowie. Uzyskała tytuł doktora socjologii w zakresie metodologii i metod badań socjologicznych w Instytucie Socjologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W latach 2019-22 współpracowała z Center for Contemporary History w Poczdamie; w latach 2022-23 była stypendystką Fulbrighta na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Columbia. Od marca 2022 r. kieruje ukraińskim zespołem w ramach inicjatywy dokumentacyjnej “24/02/22, 5 rano”. Jej zainteresowania badawcze obejmują metody jakościowe, historię mówioną, studia nad pamięcią, socjologię miejską i socjologię wiedzy specjalistycznej.

Anna Wylegała jest socjolożką i adiunktką w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jej praca badawcza koncentruje się na historii społecznej II wojny światowej i okresu powojennego. Interesuje się również jakościową metodologią badań społecznych, historią mówioną i studiami nad pamięcią. Jest autorką książki “Displaced Memories: Remembering and Forgetting in Post-War Poland and Ukraine” (2019) oraz “Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce”. Współredagowała również dwa inne tomy: “The Burden of the Past: History, Memory and Identity in Contemporary Ukraine” (2020) oraz “No Neighbors’ Lands: Znikający inni w powojennej Europie”.

Seminarium odbędzie się w j. polskim, z wystąpieniem dr Natalii Otrishchenko w j. angielskim.

Prosimy o rejestrację pod adresem: roza.kochanowska@ifispan.edu.pl. Po rejestracji otrzymają Państwo link do spotkania na platformie Zoom.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey