Odszedł prof. dr hab. Jerzy Szacki

Z żalem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

Prof. dr hab. Jerzego Szackiego,

wybitnego humanisty, socjologa, historyka idei, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, członka Prezydium PAN i Komitetu Socjologii PAN.

Zmarły był mądrym wychowawcą wielu pokoleń socjologów, autorem znakomitych dzieł, laureatem nagrody Fundacji  na rzecz Nauki Polskiej.  Od wielu lat zasiadał w Radzie Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Z Jego  śmiercią nauka polska poniosła wielką stratę.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie.

Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Pogrzeb prof. Jerzego Szackiego odbędzie się 3 listopada (czwartek). O godz. 13:00, w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych, rozpocznie się spotkanie wspomnieniowe, natomiast o 14:30 spod VI bramy Powązek komunalnych kondukt ruszy do grobu rodzinnego.

Rodzina prosi o nieprzynoszenie kwiatów, a zamiast nich o złożenie datku na jedną z fundacji powołanych do walki z nowotworami. Puszka fundacji zostanie wystawiona w Domu Pogrzebowym.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey